Liturgický prehľad od 17.6.2019 do 23.6.2019

 

ŠT: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Slávnosť, prikázaný sviatok, slávime ako nedeľu

PI: Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka – Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
17.6.2019 Pondelok Opiná

8:00

18.6.2019 Utorok Herľany

18:30

19.6.2019 Streda Vtáčkovce

17:30

Čižatice

18:30

20.6.2019 Štvrtok Bunetice

17:00

Opiná

17:00

Bačkovík

18:00

Boliarov

18:00

Kecerovce

19:00

Herľany

19:00

21.6.2019 Piatok Kecerovce

18:30

.
22.6.2019 Sobota Vtáčkovce

18:00

Opiná

19:00

.
23.6.2019 Nedeľa Boliarov

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

Počas júna sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Dnes je odpust v Boliarove. Každý je srdečne pozvaný. Kazateľ vdp. Patrik Šarišský

Kategorie: Oznamy