Liturgický prehľad 8. týždňa obdobia cez rok, od 28.5.2018 do 3.6.2018

 

ŠT: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Slávnosť, prikázaný sviatok, slávime ako nedeľu

PI: Svätého Justína, mučeníka – Spomienka, prvý piatok v mesiaci

SO: Prvá sobota v mesiaci

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
28.5.2018 Pondelok Bačkovík   18:00 spoveď

18:30

14:00 pohrebná omša- Kecerovce
29.5.2018 Utorok Herľany

18:30

18:00 svätá spoveď
30.5.2018 Streda Vtáčkovce 17:00 spoveď

17:30

Čižatice 18:15 spoveď

19:00

.Bunetice 17:00spoveď

17:30

.Opiná 18:30 spoveď

19:00

31.5.2018 Štvrtok
Boliarov

17:00

.Bačkovík

18:00

Kecerovce18:00spoveď

19:00

.Herľany

19:00

1.6.2018 Piatok Kecerovce

17:30

16:00 prvá svätá spoveď
2.6.2018 Sobota Kecerovce

10:00

Prvé sväté prijímanie
Boliarov

17:30

Čižatice

18:30

.
3.6.2018 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Vtáčkovce

11:00

Bačkovík

11:00

 

Dnes je odpust v Boliarove. Každý je srdečne pozvaný. Kazateľ prof. ThDr. Jozef Leščinský PhD.

 

 

Kategorie: Oznamy