Liturgický prehľad od 31.5.2021 do 6.6.2021

 

UT: Svätého Justína, mučeníka – Spomienka

ŠT: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Slávnosť, prikázaný sviatok, slávime ako nedeľu

PI:   Prvý piatok v mesiaci

SO: Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka,– Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
31.5.2021 Pondelok Opiná 8:00 spoveď

8:30

1.6.2021 Utorok Bačkovík 18:00 spoveď

18:30

Bunetice 17:00 spoveď

17:30

1.6.2021 Utorok Herľany 18:30 spov.

19:00

2.6.2021 Streda Čižatice 17:15 spoveď

18:00

3.6.2021 Štvrtok Bunetice

17:00

Opiná

17:00

Kecerovce

18:00

Boliarov

18:00

Bačkovík

19:00

Herľany

19:00

4.6.2021 Piatok Kecerovce 17:15 spoveď

18:00

.
5.6.2021 Sobota Vtáčkovce 16:30 spov.

17:00

 Bunetice  18:00
.
6.6.2021 Nedeľa Čižatice

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Herľany

11:00

Boliarov

11:00

Počas júna sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Dnes je odpust v Boliarove. Každý je srdečne pozvaný. Kazateľ vdp. Ján Dudič.

 

Kategorie: Oznamy