• - Dnes, v nedeľu popoludní, na Silvestra bude v Kecerovciach o 16.00 ďakovná pobožnosť.
  • - kto na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, sa zúčastní spevu hymnu Veni Creator Spiritus-Príď Duchu Svätý tvorivý, môže získať plnomocné odpustky.
  • o týždeň je nedeľa Krstu Krista Pána, končí sa vianočné obdobie.
  • 6.1.2023 požehnám Trojkráľovú vodu, prineste si nádoby na požehnanú sv.vodu.
  • Požehnanie domov: piatok 5.1.2023 od 16.00 Čižatice, v sobotu od 14.00 Kecerovce.

 

Pondelok       1.1.

slávnosť Panny Márie BOHORODIČKY

Nový rok, Svetový deň pokoja

8.00

9.30

Herľany

Kecerovce

8.00

9.30

11.00

Opiná

Vtáčkovce

Boliarov

Bačkovík

Bunetice

Čižatice

Utorok         2.1.

Sv.Bazil a Gregor N.,spomienka

       

Streda       3.1.

Najsvätejšie meno Ježiš,ľub.spomienka

       

Štvrtok     4.1.

Štvrtok vo vianočnom období

17.00

Kecerovce    

Piatok       5.1.

Piatok vo vianočnom období

       

Sobota     6.1.

ZJAVENIE PÁNA

prikázaný sviatok

9.30

11.00

Kecerovce

Boliarov + krst

8.00

9.30

11.00

Herľany

Vtáčkovce

Čižatice

Opiná

Bunetice

Bačkovík

Nedeľa     7.1.

 Krstu Krista Pána

8.00

9.30

11.00

Herľany

Bačkovík

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Boliarov

Kategorie: Oznamy