Liturgický prehľad od 31.12.2018 do 6.1.2019

 

PO: Svätý Silvester I., pápež – Spomienka

UT: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Slávnosť, prikázaný sviatok

NE: Zjavenie Pána – Slávnosť, prikázaný sviatok

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
31.12.2018 Pondelok Kecerovce

16:00

Ďakovná sv. omša za rok 2018
1.1.2019 Utorok Herľany

8:00

Opiná

8:00

1.12019 Utorok Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

1.12019 Utorok Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

1.1.2019 Utorok Bunetice

10:30

Vtáčkovce

11:30

2.1.2019 Streda Opiná

8:00

   
3.1.2019 Štvrtok Bunetice

8:00

   
4.1.2019 Piatok Kecerovce

8:00

   
.          
5.1.2019 Sobota Kecerovce

8:00

   
.          
6.1.2019 Nedeľa        xxx         / Opiná

8:00

Herľany

8:00

6.1.2019 Nedeľa Kecerovce / Bačkovík

9:30

Bunetice

9:30

6.1.2019 Nedeľa Vtáčkovce/ Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

Kategorie: Oznamy