Liturgický prehľad od 21.5.2018 do 27.5.2018

 

PO: Svätodušný pondelok

UT: Svätej Rity z Casie, rehoľníčky – Ľubovoľná spomienka

ŠT: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza - Sviatok

SO: Svätého Filipa Neriho, kňaza – Spomienka

 

Pán Boh zaplať za milodary na katolícke masmédiá vo výške 310 eur

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
21.5.2018 Pondelok Opiná

8:00

22.5.2018 Utorok Boliarov

18:30

18:00svätá spoveď
23.5.2018 Streda Čižatice

8:00

24.5.2018 Štvrtok Bunetice

8:00

25.5.2018 Piatok Kecerovce

18:30

.
26.5.2018 Sobota Vtáčkovce

17:30

Bačkovík

18:30

.
27.5.2018 Nedeľa Bunetice

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Opiná

9:30

Boliarov – odpust

11:00

Čižatice

11:00

Všetkých srdečne pozývam získať úplné odpustky, za obvyklých podmienok, na odpust do Boliarova . Kazateľ prof. ThDr. Jozef Leščinský PhD.

Odchod autobusu na púť do Nitry a Hronského Beňadika z Keceroviec o 5:00 hod.

 

Kategorie: Oznamy