• - Palmovou-Kvetnou nedeľou sa začína Svätý týždeň. Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) je deň prísneho pôstu, zdržiavame sa mäsitého pokrmu a najesť sa môžeme do sýtosti len raz za deň.
  • - Dnes na Kvetnú nedeľu bude Krížová cesta v Čižaticiach o15.00 od rím.kat. kostola na nový cintorín.
  • - V Kecerovciach bude krížová cesta s deťmi v stredu o 10.00 od školy ku kostolu a späť, pozývam všetkých.
  • - Na Veľký Piatok bude Krížová cesta v Keceroviach o 10.00 od kaplnky (križovatka Bunetice-Opiná). Pozývam všetkých veriacich farnosti.
  • - 31.marca, na Veľkú Noc sa mení čas. O 2.00 posúvame hodiny na 3.00 letného času.
  • - Chorých navštívim v pondelok od 9.00.
  • - Poklona pri Božom hrobe na Veľký Piatok bude do pol hodiny po obradoch.
  • - Poklona pri Božom hrobe v Bielu Sobotu od 9.00 do 18.00.
  • - Zbierka pri Božom hrobe na Veľký Piatok a Bielu Sobotu vo farskom kostole je určená pre kresťanov vo Svätej zemi.

 

  • - SVÄTENIE JEDÁL SOBOTA 30.marca 2024:

13.00 Vtáčkovce,

13.30 Bunetice,

14.00 Kecerovce – pri kostole

14.30 Opiná

15.00 Čižatice

15.30 Boliarov

16.00 Bačkovík

16.30 Čakanovce

17.00 Herľany

Nedeľa 31.marca 2024 o 7.15 v Kecerovciach pri kostole.

 

Pondelok       25.3.

Pondelok svätého týždňa

17.00

18.30

Vtáčkovce 16.15 spovedanie

Bačkovík   17.50 spovedanie

   

Utorok           26.3.

Utorok svätého týždňa

17.00

18.00

Herľany

Čižatice

   

Streda             27.3.

Streda svätého týždňa

10.00

 

 

Krížová cesta s deťmi zo ZŠ v Kecerovciach

od školy do kostola a späť v Kecerovciach

   

Štvrtok           28.3.

Zelený štvrtok

Štvrtok Pánovej večere

9.30

18.00

Omša svätenia olejov KE-Dóm

 Kecerovce

   

Piatok            29.3.

Piatok Utrpenia Pána

Veľký Piatok

10.00

15.00

Kecerovce Krížová cesta

Kecerovce – obrady

   

Sobota           30.3.

Svätá (Biela) Sobota

Veľkonočná vigília

 

18.30

9.00-18.00 poklona pri Božom hrobe Kecerovce

13.00-17.15 požehnanie jedál

 

Kecerovce

   

Nedeľa           31.3.

 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 

8.00

9.30

11.00

7.15požehnanie jedál Kec-kostol

Herľany

Kecerovce

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Bačkovík

Bunetice

Boliarov

8.00 Opiná

9.30 Vtáčkovce

 

Kategorie: Oznamy