PÔST A POKÁNIE

 

Svätý Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi, nás povzbudzuje, aby naša viera v Boha stále rástla a pripomína nám: „Tri veci, bratia, tri veci podopierajú vieru, prehlbujú nábožnosť             a udržujú čnosť: modlitba, pôst a milosrdenstvo. O čo modlitba klope, to pôst dosahuje               a milosrdenstvo dostáva. Modlitba, milosrdenstvo a pôst: tieto tri veci sú jedno a navzájom si dávajú živo“.

 

    Dni pokánia

Kán. 1249 /Kódexu kánonického práva (ďalej KKP)/ – Všetci veriaci, každý svojim spôsobom, sú z božského zákona povinní konať pokánie; aby sa však medzi sebou spojili             v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa podľa normy nasledujúcich kánonov.

Kán. 1250 /KKP/ – Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka                a Pôstne obdobie.

Kán. 1251 /KKP/ – Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má zachovať na Popolcovú stredu              a v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista.

Kán. 1252 /KKP/ – Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých (osoba, ktorá dovŕšila 18 rok života) až do začatia šesťdesiateho roka života. Treba sa usilovať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.

Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:

1. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu
2. skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo
bolestný ruženec
3. čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút
4. skutok lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom
pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou alebo hmotná
pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.
5. zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo
fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie.

 
Pôstna disciplína na Popolcovú stredu a Veľký piatok

„Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržovania sa mäsitých pokrmov a pôstu“.

Čo znamená konkrétne na Popolcovú stredu a Veľký piatok pojem – „zdržovania sa mäsitých pokrmov a pôstu“?

    Zákon zdržiavania sa mäsitých pokrmov zakazuje požívanie mäsa, nie však vajec, mliečnych výrobkov a živočíšneho tuku. Tento zákon zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života.

  • Zákon pôstu zaväzuje k jednému jedlu počas dňa, ale nezakazuje sa trochu najesť ráno a večer. Tento zákon zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roka života.

v

Kategorie: Liturgické okienko