Liturgický prehľad od 26.3.2018 do 1.4.2018

Veľkonočné trojdnie

ŠT: 9:30 Omša svätenia olejov – Košice, večer o 18:00 Zelený štvrtok Pánovej večere – Kecerovce

PI: Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána o 15:00 Kecerovce – deň prísneho pôstu

SO: Veľkonočná vigília – Biela sobota, 9:00 vystavenie Sviatosti Oltárnej k celodennej poklone v Kecerovciach

 

Požehnanie jedla: SOBOTA :    13:00 – Vtáčkovce,   13:30 – Bunetice,    14:00 – Kecerovce – kaplnka,    14:30 – Opiná,  15:00   – Herľany,    15:30 – Čakanovce,    16:00 – Bačkovík,    16:30 – Boliarov,              17:00 – Čižatice,     NEDEĽA:    7:30 Kecerovce -kostol

Pán Boh zaplať za milodary na pomoc prenasledovaných kresťanov vo výške 215 eur                                                                         

       Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
26.3.2018 Pondelok Opiná

18:00

17:30 svätá spoveď
Boliarov   17:00 spoveď

17:30

Bačkovík, 18:00 spoveď 18:30
27.3.2018 Utorok Herľany

18:00

28.3.2018 Streda Čižatice

18:00

29.3.2018 Štvrtok Kecerovce

18:00

30.3.2018 Piatok Kecerovce

15:00

10:00 krížová cesta po dedine
31.3.2018 Sobota Kecerovce

19:00

 Obrady Bielej soboty
.
1.4..2018 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Boliarov

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

Bunetice

10:30

Vtáčkovce

11:30

VEĽKONOČNÝ PONDELOK:  Herľany 8:00,   Opiná – 8:00,  Bunetice -  8:00,  Kecerovce9:30,   Boliarov -9:30,   Čižatice – 11:00,   Bačkovík 11:00

Kategorie: Oznamy