AWERTRAVEL CK905 01 SENICA

Hviezdoslavova 1469/61

tel.: 034/651 3896

tel./fax: 034/651 2995

e-mail: awertravel@awertravel.sk

i-net: www.awertravel.sk

        50. rokov od smrti Pátra Pia    

LORETO – SAN GIOVANNI ROTONDO – PIETRELCINA – RÍM

navštívime miesta, kde sa Páter Pio narodil aj kde pôsobil a zomrel
   „Počas môjho života som uprednostnil San Giovanni Rotondo. Po mojej smrti bude mať moju priazeň Pietrelcina“

               púť zakončíme audienciou u pápeža Františka v Ríme                       

Termín:       9.6.-14.6.2018

Cena: 215,- €

V cene je zahrnuté: doprava lux bus, 3 x ubytovanie s raňajkami, duchovný doprovod , sprievodca

V cene nie je zahrnuté: mestská taxa – platí sa na mieste, 3 x večera spolu 30,- €, miestna doprava v San Giovanni Rotondo, cestovné lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 €, celodenný 7 €, komplexné cestovné poistenie 12,- €, vstupy. Príplatok za nástup Východné Slovensko 20,- €.

 

Program zájazdu:

1.deň: podvečer odchod zo Slovenska. Nočná jazda cez Rakúsko a severné Taliansko.  

2. deň: príchod do významného pútnického miesta Loreto. V bazilike P. Márie Loretskej  sa nachádza dom sv. Rodiny v ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete. Keď v roku 1263 Svätá zem definitívne padla do rúk islamu, dom Svätej rodiny bol zbúraný. Podľa legendy však príbytok Svätej rodiny unikol skaze a bol zázračne prenesený  anjelmi cez hory a more, najprv do Dalmácie. 10. mája 1291 postavili dom na zem v Trsatu nad Rjekou. V noci na 12. decembra dom zmizol a anjeli ho premiestnili na pobrežie Jadranského mora do oblasti Recanati. Posledné premiestnenie bolo 7. septembra 1295 do Loreta. Náboženský program, slovenská svätá omša, osobné modlitby. Večera, ubytovanie

3.deň: po raňajkách odchod do San Giovanni Rotondo, kde páter Pio žil od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. V kláštornej kaplnke pri modlitbe 20 septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov. Hoci sa páter Pio snažil svoje stigmy skrývať, chýr o nich sa rozniesol a do San Giovani Rotondo začali prichádzať zástupy veriacich, aby sa zúčastnili na Piovej svätej omši a potom v dlhých radoch čakali uňho na spoveď. Prehliadka areálu, hrob a múzeum Pátra Pia, krížová cesta, ubytovanie. Po večeri individuálne možnosť účasti na modlitbe ruženca v starej Bazilike o 20.30 hod.

4.deň: po raňajkách presun do rodiska Pátra Pia – mestečka Pietrelcina. Návšteva múzea a kostola vo Františkánskom konvente, farský kostol. Prehliadka rodného domu a kostola sv. Anny, kde bol 26 mája 1887 pokrstený, 27 septembra 1899 tu pristúpil k prvému sv. prijímaniu a neskôr birmovaný. Tu mal viaceré mystické zážitky, tiež zjavenie Panny Márie a Anjelov strážnych. Popoludní presun do Ríma, ubytovanie. Po večeri fakultatívne prehliadka večerného Ríma, prípadne osobné voľno.

5.deň: po raňajkách program vo Vatikáne – všeobecná audiencia so Svätým Otcom na námestí sv. Petra. Popoludní návšteva Baziliky sv. Petra. Apoštolov hrob sa nachádza priamo pod hlavným oltárom. Pôvodný kostol tu stál už v 4. storočí. Osobné modlitby pri hrobe sv. Jána Pavla II. Fakultatívne možnosť výstupu na kupolu, prípadne prechádzka známymi rímskymi námestiami. Následne odchod nočnou jazdou na Slovensko.

6. deň: príchod v poobedňajších hodinách.

Kategorie: Oznamy