Popis zájazdu: púť do Medžugoria počas Mladifestu a 1x kúpanie v mori, Pozvaní sú všetci bez ohľadu na vek.
30.07.2024 – 07.08.2024; Cena: 350 €, Cestovať môžete na občiansky preukaz alebo cestovný pas.
6x ubytovanie, 6x raňajky, 6x obed, 1x večera, Cesta klimatizovaným autobusom.
Nástupné miesta: podľa zloženia pútnikov – Prešov – Košice – Kalša – Slivník – Kuzmice a tiež „Trasa sa môže meniť podľa zloženia pútnikov“

Program
1. deň 30.7.2024 (utorok): cca večer o 18:00 hod. Odchod zo Slovenska nočnou jazdou do Chorvátska.
2. deň 31.7.2024 (streda): Ráno príchod na pútnické miesto Vepric na Makarskej riviére. Sv. omša. Celodenné kúpanie v mori. Poobede / večer príchod do Medžugoria. Ubytovanie a večera podľa času príchodu do Medžugoria.
Večerný duchovný program spojený so svätou omšou.
3. deň 1.8.2024 (štvrtok): Raňajky. Individuálne voľno. Obed. – Festivalový program, 35. Medzinárodný festival mladých MLADIFEST, Začiatok MladiFestu je vo štvrtok 1.8.2024 večerným duchovným programom.
Počas MladiFestu je každý deň zabezpečený duchovný program, prednášky, svedectvá, medžugorský večerný program spojený so sv. omšou a adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou alebo klaňanie sa Sv. Krížu, modlitby a sv. omše sprevádzané hudbou a spevmi, modlitby za uzdravenie a oslobodenie, modlitby sv. ruženca, možnosť výstupu na vrch Križevac spojený s krížovou cestou, možnosť výstupu na vrch Podbrdo spojený s modlitbou sv. ruženca, modlitba pri soche zmŕtvychvstalého Krista, modlitba pri zastaveniach ruženca svetla, krížová cesta pri soche Krista, individuálny program.
4. deň 2.8.2024 (piatok) Raňajky. Program MladiFestu. Obed. Večerný program.
5. deň 3.8.2024 (sobota) Raňajky. Program MladiFestu. Obed. Večerný program.
6. deň 4.8.2024 (nedeľa) Raňajky. Program MladiFestu. Obed. Večerný program.
7. deň 5.8.2024 (pondelok) Raňajky. Program MladiFestu. Obed. Večerný program.
8. deň 6.8.2024 (utorok) Raňajky – individuálny program – sv. omša – obed – odubytovanie sa, naloženie batožiny. Odchod nočnou jazdou na Slovensko.
9. Deň 7.8.2024 (streda) Príchod na Slovensko v ranných hodinách

Program môže byť počas púte upravený. Vaša účasť na spoločnom programe je dobrovoľná.

Cena zahŕňa: -moderná klimatizovaná autobusová doprava, -6 nocí ubytovanie, -6x polpenzia = 6x raňajky a 6x obedy, 1x večera – menu – hlavné jedlo, šalát, voda /v stredu, a piatok bezmäsitá strava/, -sprievodca/kňaz/duchovný doprovod a technický doprovod, – poplatok za tlmočenie – na rádio/mobil s FM frekvenciou, -festivalový program, -miestne služby a poplatky/daň, Deti do 5 rokov – zľava 50 %.

Cena nezahŕňa: -komplexné cestovné poistenie.

Pri vycestovaní do Medžugoria je nutné, aby boli všetci účastníci poistení, inak nebude možné ich vycestovanie do zahraničia. Komplexné cestovné poistenie vrátane krytia COVID-19 je za 4 € na osobu a deň alebo komplexné cestovné
poistenie bez krytia COVID-19 za 2,50 € na osobu a deň. Na ubytovaní je dostupné WIFI pripojenie.

Prihlásiť sa môžete na tel. číslo 0908 995 269 alebo e-mailom sokolova.iveta@gmail.com, Organizátor púte: Damir Čilič, 88266 Medžugorie, Bosna Hercegovina

Návratka: MLADIFEST Medzinárodný Festival mladých Medžugorie + 1x kúpanie v mori
30.07.2024 – 07.08.2024
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliska:
Telefón:
E-mail:
Poznámka: – mám cestovný pás alebo občiansky preukaz – uviesť číslo:

Kategorie: Oznamy