Liturgický prehľad od 3.4.2023 do 9.4.2023

ŠT: Zelený štvrtok – Pamiatka poslednej večere

PI: Veľký piatok – Pamiatka umučenia a smrti Pána

SO: Biela sobota – Vigília zmŕtvychvstania Pána

 

Pán Boh zaplať za milodary na pomoc prenasledovaných kresťanov a utečencov vo výške 545eur : z toho: Čižatice100, Bačkovík 85, Bunetice 80, Herľany 70, Kecerovce 60 Boliarov 50, Opiná 40, Vtáčkovce 30, fara 30

 

Svätenie jedla sobota: Kecerovce – kaplnka 13:30, Vtáčkovce 14:00, Bunetice 14:30, Opiná 15:00, Čižatice 15:30, Boliarov 16:00, Bačkovík 16:30, Čakanovce 17:00 ,Herľany 17:30 Nedeľa pri kostole 7:30

       Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
3.4.2023 Pondelok Opiná

9:00

4.4.2023 Utorok Herľany

9:00

5.4.2023 Streda Čižatice

9:00

6.4.2023       Štvrtok Kecerovce

18:00

7.4.2023 Piatok Kecerovce

15:00

Čižatice Kríž.cest. 10:00Kecerovce Kríž.c. 14:30
.
8.4.2023 Sobota Kecerovce

19:15

.
9.4.2023 Nedeľa Sväte. jedla Kec.kostol

7:30

Opiná, Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice,Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov, Vtáčkovce

11:00

.

 

 

Kategorie: Oznamy