Liturgický prehľad od 20.5.2019 do 26.5.2019

 

 

ST: Svätej Rity z Casie, rehoľníčky – Ľubovoľná spomienka

SO: Svätého Gregora VII. Pápeža – Ľubovoľná spomienka

 

Pán Boh zaplať za milodary na seminár vo výške 313 eur

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
20.5.2019 Pondelok Opiná

8:00

21.5.2019 Utorok Herľany

18:30

22.5.2019 Streda Čižatice

18:30

23.5.2019 Štvrtok Bačkovík

18:30

24.5.2019 Piatok Kecerovce

8:00

.
25.5.2019 Sobota Voľby

 

Bačkovík

19:00

.
26.5.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

Poznámka:V stredu o 19:15 stretnutie prvoprijímajúcich na fare.

Kategorie: Oznamy