Liturgický prehľad od 3.5.2021 do 9.5.2021

 

PO: Svätého Filipa a Jakuba, apoštolov – Sviatok

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci – Deň modlitieb za duchovné povolania

PI: Prvý piatok v mesiaci – Úcta k Božskému srdcu Ježišovmu

 

Dnes bude zbierka na seminár, pre tých, ktorí nemali možnosť obetovať.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
3.5.2021 Pondelok Opiná 8:00 spoveď

8:30

4.5.2021 Utorok Herľany   18:00 spoveď

18:30

Bačkovík 17:30 spoveď

18:00

5.5.2021 Streda Čižatice 18:00 spoveď

18:30

Boliarov 17:30 spoveď

18:00

6.5.2021 Štvrtok Bunetice 18:00 spoveď

18:30

7.5.2021 Piatok Kecerovce18:00 spoveď

18:30

.
8.5.2021 Sobota Bunetice

18:00

.
9.5.2021 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

Poznámka:Prosím o dodržiavanie pandemických opatrení. V mesiaci máj sa modlíme Litánie Loretánske a každý deň modlitbu sv. ruženca. Utorok, Bačkovík a streda Boliarov sv. omša spojená s poklonou pred Sviatosťou Oltárnou

Kategorie: Oznamy