Liturgický prehľad od 16.5.2022 do 22.5.2022

 

PO: Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Spomienka

 

Pán Boh zaplať za milodary na seminár, vo výške 531,50 eur:

Bačkovík 81,50, Čižatice 80, Herľany 75, Kecerovce 75, Bunetice 75, Opiná 55, Vtáčkovce 30, Boliarov 30, fara 30

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
16.5.2022 Pondelok Opiná

9:00

17.5.2022 Utorok Herľany

18:00

18.5.2022 Streda Rekolekcie – Košice
19.5.2022 Štvrtok Boliarov

18:00

20.5.2022 Piatok Kecerovce

18:00

.
21.5.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.
22.5.2022 Nedeľa Čižatice

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Opiná

 11:00

Bačkovík

11:00

.

 

Kategorie: Oznamy