• - Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci a preto sú zbierky na kostolné potreby.
  • - Celý týždeň je Veľkonočná oktáva. Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.
  • - Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojné slávenie veľkonočných sviatkov, kostolníčkam za upratanie a prípravu kostolov na slávenia, kantorom za spev a hudobný doprovod, za liturgickú službu lektorom, miništrantom, aranžérkam za kvetinovú výzdobu. A tiež všetkým vám, ktorí ste prichádzali na jednotlivé slávenia z celej farnosti.
  • - V piatok, 5.apríla bude v Kecerovciach náuka pre prvoprijímajúce deti. O 17.00 sv.omša a po nej o 18.00 stretko s deťmi.

 

Drahí bratia a sestry, prajeme Vám Požehnané Veľkonočné sviatky

plné radosti a pokoja od Zmŕtvychvstalého Krista.

Nech nádej veľkonočného rána prinesie nové svetlo a radosť do vašich dní!

 To Vám praje farár Stanislav, duchovní otcovia a kurátori a Farská ekonomická Rada.

Pondelok       1.4.

Pondelok vo veľk. oktáve

   8.00

   9.30

Opiná

Bunetice

8.00

9.30

11.00

Herľany

Vtáčkovce

Čižatice

8.00 Bačkovík

9.30 Kecerovce

11.00 Boliarov

Utorok           2.4.

Utorok vo veľk. oktáve

       

Streda             3.4.

Streda vo veľk. oktáve

       

Štvrtok           4.4.

Štvrtok vo veľk. oktáve

       

Piatok             5.4.

Piatok vo veľk. oktáve

 

17.00

18.00

17.20 adorácia

Kecerovce sv.omša

1.prijímajúce deti náuka

   

Sobota           6.4.

Sobota vo veľk. oktáve

       

Nedeľa          7.4.

 2.Veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva

8.00

9.00

10.00

11.00

Herľany

Bunetice

Bačkovík

Boliarov

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Čižatice

Kategorie: Oznamy