Liturgický prehľad od 27.5.2019 do 2.6.2019

 

Prosebné dni: Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu a rozličné potreby.

ŠT:  Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť, prikázaný sviatok, slávi sa ako nedeľa

 

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
27.5.2019 Pondelok Opiná

8:00

28.5.2019 Utorok Herľany

18:30

29.5.2019 Streda Vtáčkovce

18:00

Čižatice

19:00

30.5.2019 Štvrtok Opiná

17:00

Bunetice

17:00

Bačkovík

18:00

Boliarov

18:00

Kecerovce

19:00

Herľany

19:00

31.5.2019 Piatok Kecerovce

18:00

.
1.6.2019 Sobota Vtáčkovce

18:00

Čižatice

19:00

.
2.6.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Bačkovík

11:00

Poznámka: V sobotu o 10:00 v Kecerovciach bude svätá spoveď pred prvým svätým prijímaním

Kategorie: Oznamy