Liturgický prehľad od 15.5.2023 do 21.5.2023

 

UT: Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – Spomienka

ŠT: Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť, prikázaný sviatok, slávi sa ako nedeľa

PI: Dnes sa začína novéna k Duchu svätému

NE: Dnes je 57. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kresťanské masmédiá

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
15.5.2023 Pondelok Opiná

9:00

16.5.2023 Utorok Herľany

9:00

17.5.2023 Streda Čižatice-kň.rekolekcie

9:00

Vtáčk.17:00,Herľany

18:00

18.5.2023 Štvrtok Bunetice

17:00

Opiná

17:00

Bačkovík

18:00

Kecerovce

18:00

Boliarov

19:00

Čižatice

19:00

19.5.2023 Piatok Kecerovce

18:00

.
20.5.2023 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

.
21.5.2023 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Prosebné dni: sú na budúci týždeň v pondelok, utorok, streda. Záväzný je jeden deň. Zamerané sú na prosby za úrodu.

Kategorie: Oznamy