Liturgický prehľad od 7.6.2021 do 13.6.2021

 

PI: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – Slávnosť, Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov

SO:Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie – Spomienka

 

 

13.6. 2021 je farská zbierka na konsekráciu kostola v Čižaticiach

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
7.6.2021 Pondelok Opiná

17:00

8.6.2021 Utorok Herľany

18:30

9.6.2021 Streda Čižatice

18:00

10.6.2021 Štvrtok Bunetice

17:30

11.6.2021 Piatok Kecerovce

18:00

.
12.6.2021 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.
13.6.2021 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

Konsekrácia kostola v Čižaticiach bude 26.6.2021 o 10:30

Kategorie: Oznamy