Liturgický prehľad od 29.6.2020 do 5.7.2020

PO: Svätého Petra a Pavla, apoštolov– Slávnosť, prikázaný sviatok, slávime ako nedeľu

ŠT: Návšteva Panny Márie – Sviatok, prvý štvrtok v mesiaci

PI:   Svätého Tomáša, apoštola – Sviatok, prvý piatok v mesiaci

NE: Svätého Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov – Slávnosť

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Pán Boh zaplať za milodary na Čižatický kostol vo výške 2 856 z toho:

Bohuznáma rodina 1 000 eur, Bunetice 400 eur, Bačkovík 350 eur, Herľany 312 eur, Opiná 300 eur, Kecerovce 232eur, Boliarov 162 eur, Vtáčkovce 100eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
29.6.2020 Pondelok Čižatice

17:00

Bunetice

17:00

Bačkovík

18:00

Kecerovce

18:00

Boliarov

19:00

Herľany

19:00

30.6.2020 Utorok Bunetice 8:00 spoveď

8:30

1.7.2020 Streda Herľany

8:00

Čižatice 17:30 spoveď

18:30

2.7.2020 Štvrtok Boliarov 18:00

18:30

Bačkovík 17:30 spoveď

18:30

3.7.2020 Piatok Kecerovce 18:00 spoveď

18:30

Herľany 17:30 spoveď

18:30

.
4.7.2020 Sobota Vtáčkovce 17:30 spov.

18:00

Bunetice

19:00

.
5.7.2020 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Boliarov

9:30

Kecerovce

9:30

Herľany – odpust

11:00

Čižatice

11:00

Srdečne pozývam všetkých, v nedeľu 5.7.2020, na odpustovú slávnosť do Herľan, hlavný celebrant a kazateľ vdp. Cyril Hišem

Upozornenie: Dišpenz od účasti na nedeľných sv. omšiach skončil, bez vážneho dôvodu viaže nás slávenie nedele a prikázaných sviatkov ako doteraz

Kategorie: Oznamy