Liturgický prehľad od 28.6.2021 do 4.7.2021

PO: Svätého Ireneja, biskupa a mučeníka – Spomienka

UT: Svätého Petra a Pavla, apoštolov– Slávnosť, prikázaný sviatok, slávime ako nedeľu

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci

PI:  Návšteva Panny Márie – Sviatok, prvý piatok v mesiaci

SO:   Svätého Tomáša, apoštola – Sviatok, prvá sobota v mesiaci

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
28.6.2021 Pondelok

 

Bunetice 18:00
29.6.2021 Utorok Boliarov

17:00

Opiná 17:00
Bačkovík

18:00

Kecerovce 18:00
Čižatice

19:00

Herľany 19:00
30.6.2021 Streda Čižatice

18:00

1.7.2021 Štvrtok Herľany 18:00 spoveď

19:00

výr .posviacky kostola
2.7.2021 Piatok Kecerovce 17:00 spov.

18:00

.
3.7.2021 Sobota Vtáčkovce 16:30 spov.

17:00

Boliarov

18:00

.
4.7.2021 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Čižatice 1.sv.prijímanie

9:30

Kecerovce

9:30

Herľany – odpust

11:00

Bunetice

11:00

Srdečne pozývam všetkých, v nedeľu 4.7.2021, na odpustovu slávnosť do Herľan, hlavný celebrant a kazateľ vdp. Jozef Ondovčák

Upozornenie: Dišpenz od účasti na nedeľných sv. omšiach skončil, bez vážneho dôvodu, viaže nás slávenie nedele a prikázaných sviatkov ako doteraz

Kategorie: Oznamy