Liturgický prehľad od 2.7.2018 do 8.7.2018

PO: Návšteva Panny Márie – Sviatok

UT: Svätého Tomáša, apoštola – Sviatok

ŠT: Svätého Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov – Slávnosť

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Vsúrnej potrebe kontaktujte pána kurátora Dreisiga č.t. 6990154 alebo 09 44 612 365

4.7.2018, streda- 10:00 pohrebná sv. omša Jozef Veber, 14:00 pohrebná sv. omša Ľubomír Kobida

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
8.7.2018 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

Kategorie: Oznamy