Liturgický prehľad od 6.7.2020 do 12.7.2020

 

SO: Svätého Benedikta, opáta, Patróna Európy – Slávnosť

 

 

Pán Boh zaplať za milodary na dobročinné diela Svätého Otca vo výške 310 eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
6.7.2020 Pondelok Opiná

8:00

7.7.2020 Utorok
8.7.2020 Streda
9.7.2020 Štvrtok
10.7.2020 Piatok Kecerovce

18:00

.
11.7.2020 Sobota Vtáčkovce

18:00

Bunetice

19:00

.
12.7.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Dnes Vás srdečne pozývam na odpust do Herľan o 11:00, hlavný celebrant a kazateľ vdp. Cyril Hišem

 

Kategorie: Oznamy