Liturgický prehľad od 5.7.2021 do 11.7.2021

 

PO: Svätého Cyrila a Metoda, slovanskych vierozvestov – Slávnosť

 

 

Pán Boh zaplať za milodary na dobročinné diela Svätého Otca vo výške 370 eur, z toho: Kecerovce 31, Bunetice 50, Čižatice 63, Opiná 30, Bačkovík 76, Herľany 80, Boliarov 20 eur.

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
5.7.2021 Pondelok Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

6.7.2021 Utorok Opiná

8:30

7.7.2021 Streda Bunetice

8:30

8.7.2021 Štvrtok Bačkovík

8:30

9.7.2021 Piatok Kecerovce

8:30

.
10.7.2021 Sobota Vtáčkovce

17:00

Opiná

18:00

. Bačkovík

19:00

11.7.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Čižatice

9:30

Kecerovce

11:00

Dnes Vás srdečne pozývam na odpust do Herľan o 11:00, hlavný celebrant a kazateľ vdp. Jozef Ondovčák

Od 1.7.2021 skončil dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok, bez vážneho dôvodu nás účasť na sv omši viaže pod ťarchou ťažkého hriechu.

 

Kategorie: Oznamy