Liturgický prehľad od 4.7.2022 do 10.7.2022

 

UT: Svätý Cyril a Metod, slovenských vierozvestov – Slávnosť

 

Pán Boh zaplať za milodary na dobročinné diela Svätého Otca vo výške 336 eur, z toho: Kecerovce 50, Bunetice 50, Čižatice 30, Opiná 30, Bačkovík 66, Herľany 30, Boliarov 20 eur.

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
4.7.2022 Pondelok
5.7.2022 Utorok
6.7.2022 Streda
7.7.2022 Štvrtok
8.7.2022 Piatok
.
9.7.2022 Sobota Vtáčkovce

18:00

Bunetice

19:00

.
10.7.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

 

Kategorie: Oznamy