Liturgický prehľad od 8.7.2019 do 14.7.2019

ŠT: Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy – Sviatok

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
13.7.2019 Sobota Opiná

17:00

Boliarov

18:00

Čižatice

19:00

.
14.7.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

11:00

 V prípade pohrebov kontaktujte pána kurátora na t. č. 09 44 612 365

 

Kategorie: Oznamy