Liturgický prehľad od 9.8.2021 do 15.8.2021

 

Ut: Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka – Sviatok

ST:   Svätej Kláry ,panny – Spomienka

SO: Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka – Spomienka

NE: Nanebovzatie Panny Márie – Slávnosť

 

Úprimné Pán Boh zaplať za mildary na podporný fond na ABÚ vo výške 182 eur

Kecerovce 33, Bunetice 30, Čižatice 30, Herľany 25, Opiná 20, Bačkovík 14, Boliarov 10, fara 20

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
9.8.2021 Pondelok Bunetice

8:30

10.8.2021 Utorok Opiná

8:30

11.8.2021 Streda Čižatice

8:30

   
12.8.2021 Štvrtok Boliarov

8:30

   
13.8.2021 Piatok Kecerovce

8:30

    .      
   14.8.2021 Sobota Čižatice

16:00

Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.
   15.8.2021   Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce – zmena!!!

9:00

Bunetice

9:30

Čižatice, odpust Gr.kat.

10:30

Bačkovík

11:00

 

Kategorie: Oznamy