Liturgický prehľad od 8.8.2022 do 14.8.2022

 

PO: Svätého Dominika, kňaza – Spomienka

UT: Svätej Terézie Benedikty od kríža, panny mučeice, patrónky Európy – Sviatok

ST:   Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka – Sviatok

ŠT:   Svätej Kláry, panny – Spomienka

SO: Panny Márie v sobotu - Ľubovoľná spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
8.8.2022 Pondelok Opiná

9:00

9.8.2022 Utorok Herľany

9:00

10.8.2022 Streda Čižatice

9:00

11.8.2022 Štvrtok Bunetice

9:00

12.8.2022 Piatok Kecerovce

9:00

.
13.8.2022 Sobota Boliarov

17:00

Bunetice

17:00

Bačkovík

18:00

Herľany

18:00

.
14.8.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

 

Kategorie: Oznamy