Liturgický prehľad od 12.8.2019 do 18.8.2019

 

ST: Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka – Spomienka

ŠT: Nanebovzatie Panny Márie – Slávnosť , prikázaný sviatok, slávime ako nedeľu

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
12.8.2019 Pondelok Herľany

9:00

13.8.2019 Utorok Bunetice

8:00

14.8.2019 Streda Opiná

17:00

.Boliarov

18:00

Čižatice

19:00

15.8.2019 Štvrtok Bačkovík

17:00

Kecerovce

18:00

Herľany

19:00

16.8.2019 Piatok Kecerovce

8:00

.
17.8.2019 Sobota Bunetice

17:00

Bačkovík

18:00

. Herľany

19:00

.
   18.8.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Čižatice – odpust gr.k.

10:30

 

Kategorie: Oznamy