Liturgický prehľad od 23.7.2018 do 29.7.2018

 

PO: Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Eurrópy – Sviatok

ST: Svätého Jakuba, apoštola – Sviatok

ŠT: Svätých Joachyma a Anny, rodičov Panny Márie – Spomienka

PI: Svätého Gorazda a spoločníkov – Spomienka

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
28.7.2018 Sobota Bunetice

16:30

Boliarov

17:30

Herľany

18:30

.
29.7.2018 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

 

Kategorie: Oznamy