Liturgický prehľad od 30.7.2018 do 5.8.2018

 

PO: Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice – Ľubovoľná spomienka

UT: Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza – Spomienka

ST: Svätého Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci, Porcinkulové úplnené odpustky – podmienky – Otče náš, Verím, svätá omša, sväté prijímanie

SO: Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza – Spomienka, prvá sobota v mesiaci

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
30.7.2018 Pondelok Bačkovík

8:00

31.7.2018 Utorok Herľany

8:00

1.8.2018 Streda Bunetice

8:00

2.8.2018 Štvrtok Kecerovce

18:30

17:30 sv. spoveď Porcinkula
3.8.2018 Piatok Boliarov

8:00

.
4.8.2018 Sobota Vtáčkovce 17:00spov.

17:30

Čižatice 18:30
.
   5.8.2018 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

 

Kategorie: Oznamy