Liturgický prehľad od 5.8.2019 do 11.8.2019

 

PO: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme – Ľubovoľná spomienka

UT: Premenenie Pána - Sviatok

ŠT: Svätého Dominika, kňaza – Spomienka

PI: Svätej Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, Patrónky Európy – Sviatok

SO: Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka – Sviatok

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
5.8.2019 Pondelok Opiná

8:00

6.8.2019 Utorok Herľany

8:00

7.8.2019 Streda Bačkovík

8:00

8.8.2019 Štvrtok Bunetice

8:00

9.8.2019 Piatok Kecerovce

8:00

.
10.8.2019 Sobota Bunetice

17:00

Boliarov

18:00

Čižatice

19:00

.
   11.8.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Ďurďošík – odpust

11:00

Herľany

19:00

V týždni, podľa potreby, pred svätou omšou možnosť svätej spovede

 

Kategorie: Oznamy