Liturgický prehľad od 19.8.2019 do 25.8.2019

 

UT: Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ST:   Svätého Pia X., pápeža – Spomienka

ŠT: Panny Márie Kráľovnej - Spomienka

SO:   Svätého Bartolomeja, apoštola – Sviatok

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
19.8.2019 Pondelok Opiná

8:00

20.8.2019 Utorok Kecerovce

18:00

21.8.2019 Streda Čižatice

8:00

22.8.2019 Štvrtok Bunetice

8:00

23.8.2019 Piatok Bačkovík

8:00

.
24.8.2019 Sobota Bunetice

16:30

Boliarov

17:30

Čižatice

18:30

.
25.8.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

Kategorie: Oznamy