Liturgický prehľad od 31.8.2020 do 6.9.2020

 

ŠT: Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania

PI:  Prvý piatok v mesiaci, úcta k Božskému srdcu Ježišovmu

SO: Prvá sobota v mesiaci, úcta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
31.8.2020 Pondelok Opiná 18:00 spoveď

18:30

1.9.2020 Utorok Herľany 8:00 spoveď

9:00

2.9.2020 Streda Čižatice 17:30 spoveď

18: 30

3.9.2020 Štvrtok Bunetice 18:00 spoveď

18:30

Boliarov 16:30 spov.

17:00

Bačkovík 18:00 spov.

18:30

4.9.2020 Piatok Kecerovce17:30 spoveď

18:30

.
5.9.2020 Sobota Vtáčkovce16:30spoveď

17:00

Bunetice

18:00

.
6.9.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

 

Kategorie: Oznamy