Liturgický prehľad od 2.9.2019 do 8.9.2019

 

UT: Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania

PI: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätej Alžbety – Sviatok

SO:   SvätéhoMarka Križina, Melichára Grodzieckeho, Štefana Pongrácza, mučemíkov –

         Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
2.9.2019 Pondelok Opiná 18:00 spoveď

18:30

3.9.2019 Utorok Herľany 17:45 spoveď

18:30

4.9.2019 Streda Čižatice 17:45 spoveď

18: 30

5.9.2019 Štvrtok Bunetice 18:00 spoveď

18:30

Boliarov 16:30 spov.

17:00

Bačkovík 18:00 spov.

18:30

6.9.2019 Piatok Kecerovce17:30 spoveď

18:30

.
7.9.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

.
8.9.2019 Nedeľa Čižatice

7:30

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Bačkovík –   odpust

11:00

Herľany

11:00

Pozývam na odpust do Bačkovíka, hlavný celebrant a kazateľ dp. Jozef Juraško, farár v Červenici.

Kategorie: Oznamy