Liturgický prehľad od 21.10.2019 do 27.10.2019

 

UT:   Svätého Jána Pavla II., pápeža – Ľubovoľná spomienka

SO:   Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Dnes je misijná nedeľa a zároveň zbierka na misie.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
21.10.2019 Pondelok Opiná

8:00

22.10.2019 Utorok Herľany

18:00

23.10.2019 Streda Čižatice

18:00

24.10.2019 Štvrtok Bačkovík

18:00

25.10.2019 Piatok Kecerovce

17:00

  .
26.10.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

  .        
27.10.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Bunetice

11:00

Pozor!!! 27.10.2019 zmena času

Pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou. Mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

 

Kategorie: Oznamy