Liturgický prehľad od 22.10.2018 do 28.10.2018

 

PO:   Svätého Jána Pavla II., pápeža – Ľubovoľná spomienka

SO:   Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Dnes je zbierka na misie, za milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
22.10.2018 Pondelok Herľany

9:00

13:00 pohreb V. Tkáč Bačkovík
23.10.2018 Utorok Opiná

8:00

24.10.2018 Streda Čižatice

8:00

25.10.2018 Štvrtok Boliarov

18:00

17:30 svätá spoveď pred dušičkami
26.10.2018 Piatok Kecerovce

18:00

17:00 svätá spoveď pred dušičkami
  .
27.10.2018 Sobota Vtáčkovce

17:00

Opiná

18:00

  .        
28.10.2018 Nedeľa Herľany

8:00

Bačkovík

8:00

Boliarov

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bunetice

11:00

Pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou, mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy