Liturgický prehľad od 21. 9 2020 do 27.9.2020

 

PO: Svätého Matúša , apoštola a evanjelistu – Sviatok

ST:   Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza – Spomienka

SO:   Svätého Kozmu a Damiána, mučeníkov – Ľubovoľná spomienka

 

Pán Boh zaplať za milodary na Boží hrob vo výške 229 eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
21.9.2020 Pondelok Opiná

17:30

22.9.2020 Utorok Herľany

17:30

23.9.2020 Streda Čižatice

17:30

24.9.2020 Štvrtok Bunetice

17:30

25.9.2020 Piatok Kecerovce

17:30

  .
26.9.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

  .        
27.9.2020 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

 

Kategorie: Oznamy