Liturgický prehľad od 28.9.2020 do 4.10.2020

 

UT: Svätého Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – Sviatok

ST:   Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

PI: Svätých anjelov strážcov – Spomienka, prvý piatok v mesiaci

SO:  Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka, prvá sobota v mesiaci

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
28.9.2020 Pondelok Opiná 17:00 svätá spoveď

17:30

29.9.2020 Utorok Bačkovík 16:45 sv. spoveď

17:30

30.9.2020 Streda Čižatice 16:45 svätá spoveď

17:30

1.10.2020 Štvrtok Boliarov 17: 00 sv. spoveď

17:30

Bunetice 16:30 spoveď

17:00

Herľany 17:45 spoveď

18:30

2.10.2020 Piatok Kecerovce 16:30 sv. spoveď

17:30

  .
3.10.2020 Sobota Vtáčkovce  -  pandémia 

nebude

Bačkovík

18:00

  .        
4.10.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Boliarov

9:30

Kecerovce

9:30

Bunetice

11:00

Čižatice

11:00

Počas núdzového stavu, z dôvodu pandémie, pre všetkých veriacich, platí dišpenz  otca arcibiskupa od sv. omše v nedeľu a prikázané sviatky. Osobitne vyzývam ohrozené skupiny veriacich, pre vek alebo chorobu, aby starostlivo a zodpovedne, zvážili prijaté opatrenia a odporúčania pandemickej komisie a otcov biskupov a zbytočne sa nevystavovali nebezpečenstvu nákazy.

 

Kategorie: Oznamy