Liturgický prehľad od 12.10.2020 do 18.10.2020

 

ŠT:   Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi – Spomienka

PI:   Svätej Margity Márie Alacoque, panny – Ľubovoľná spomienka

SO:   Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka – Spomienka

NE:   Misijná nedeľa

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
12.10.2020 Pondelok Opiná

17:30

13.10.2020 Utorok Herľany

18:00

14.10.2020 Streda Čižatice

17:30

15.10.2020 Štvrtok Bačkovík

nebude

16.10.2020 Piatok Kecerovce

nebude

  .
17.10.2020 Sobota Bunetice

nebude

  .        
18.10.2020 Nedeľa Opiná

nebude

Herľany

nebude

Bačkovík

nebude

Kecerovce

nebude

Boliarov

nebude

Čižatice

nebude

Počas sprísnených opatrení, pre pandéniu, verejné bohoslužby zakázané.

Kategorie: Oznamy