Liturgický prehľad od 11.10.2021 do 17.10.2021

 

PO:   Svätého Jána XXIII., pápeža – Ľubovoľná spomienka

PI:      Svätej Terézie od Ježiša, z Avily, panny a učiteľky Cirkvi –  Ľubovoľná spomienka

SO:   Svätej Margity Márie Alacoque, panny – Ľubovoľná spomienka

 

Pán Boh zaplať za milodary na Kubu vo výške 466 eur:Herľany 120, Bunetice 75, Čižatice 70, Kecerovce 67, Bačkovík 34, Opiná 30, Vtáčkovce 20, Boliarov 20, fara 30

 

Dnes je zbierka na kostol

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
11.10.2021 Pondelok Opiná

17:30

12.10.2021 Utorok Herľany

18:00

13.10.2021 Streda Čižatice

17:30

14.10.2021 Štvrtok Bačkovík

17:30

15.10.2021 Piatok Kecerovce

17:30

  .
16.10.2021 Sobota Bunetice

18:00

  .        
17.10.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou. Mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy