Liturgický prehľad od 10.10.2022 do 16.10.2022

 

UT:   Svätého Jána XXIII., pápeža – Ľubovoľná spomienka

SO:      Svätej Terézie od Ježiša, z Avily, panny a učiteľky Cirkvi – Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
10.10.2022 Pondelok Opiná

9:00

   
11.10.2022 Utorok    
12.10.2022 Streda    
13.10.2022 Štvrtok  
14.10.2022 Piatok  
  .        
15.10.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

  .        
16.10.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Sväté omše v týždni nebudú z dôvodu duchovných cvičení duchovného otca.

Pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou. Mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy