Liturgický prehľad od 29.10.2018 do 4.11.2018

ŠT:   Všetkých svätých – Slávnosť

PI:   Spomienka na všetkých verných zosnulých, prvý piatok v mesiaci

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka, prvá sobota v mesiaci

 

Úprimné Pán Boh zaplať, za milodary na misie vo výške 342 eur.

1.1.2018 Dušičková pobožnosť na cintoríne o 14:00, Kecerovce

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
29.10.2018 Pondelok Opiná

11:00

Emília Kummerová

pohreb

30.10.2018 Utorok Bunetice 7:30 spoveď

8:00

Opiná 7:30 spoveď

8:00

Bačkovík 8:45 spoveď

9:30

Herľany 8:45 spoveď

9:30

31.10.2018 Streda Vtáčkovce 16:30 spoveď

17:00

Čižatice 18:00 spoveď

19:00

1.11.2018 Štvrtok Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Boliarov

9:30

Bačkovík

11:00

Bunetice

11:00

2.11.2018 Piatok Bačkovík

17:00

Kecerovce

18:00

2.11.2018 Piatok Herľany

19:00

   
  .        
3.11.2018 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

  .        
4.11.2018 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Bačkovík

11:00

Čižatice

11:00

Podmienky získavania odpustkov za zomrelýchod 1.11. do 8.11. sú: Svätá omša, sväté prijímanie v milosti poväcujúcej, modlitba na úmysel svätého Otca – Verím v Boha, Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu, návšteva cintorína, modlitba za duše v očisci- Odpočinutie večné…

Kategorie: Oznamy