Liturgický prehľad od 1.11.2021 do 7.11.2021

PO:Všetkých svätých – Slávnosť

UT:   Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

ŠT:   Svätého Karola Boromejského, biskupa – Spomienka, prvý štvrtok v mesiaci

Pán Boh zaplať za milodary na misie vo výške 646 eur: Bačkovík 101,Opiná 50, Herľany 88, Kecerovce 77, Bunetice 105, Čížatice 145, Boliarov 50, fara 30 eur.

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
1.11.2021 Pondelok Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

2.11.2021 Utorok Bunetice

16:00

Opiná

16:00

Čižatice

17:00

Kecerovce

17:00

Herľany

18:00

Boliarov

18:00

3.11.2021 Streda Čižatice

10:30

Pohrebná sv. omša  
4.11.2021 Štvrtok Bačkovík

17:30

   
5.11.2021 Piatok Kecerovce

17:00

Stretnutie birmov.

17:30

         
6.11.2021 Sobota Bunetice

17:00

   
         
7.11.2021 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Čižatice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Bačkovík

11:00

Podmienky získania odpustkov za duše v očistci: Svätá omša, sväté prijímanie v milosti posväcujúcej, modlitba na úmysel svätého Otca – Verím v Boha, Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, návšteva cintorína, modlitba za duše v očistci. Odpustky môžeme získavať celý mesiac november

Kto má záujem o Zamyslenia na každý deň – 2021, nech sa nahlási v sakristii

Kategorie: Oznamy