Liturgický prehľad od 6.6.2022 do12.6.2022

 

PO: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – Spomienka

ŠT: Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a Večného Kňaza – Sviatok

SO: Svätého Barnabáša, apoštola – Spomienka

NE: 12.6.2022 Nedeľa Najsvätejšej Trojice – Slávnosť

 

Pán Boh zaplať za milodary na kresťanské masmédia vo výške 450 eur, z toho: Bunetice 50, Kecerovce 60, Čižatice 70, Bačkovík 90, Herľany 25, Opiná 50, Boliarov 45, fara 30

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
6.6.2022 Pondelok Opiná

9:00

7.6.2022 Utorok Herľany

9:00

8.6.2022 Streda Čižatice

18:00

9.6.2022 Štvrtok Kecerovce

18:00

10.6.2022 Piatok Bunetice

9:00

.
11.6.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

.
12.6.2022 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov – odpust

11:00

Kazateľ a hlavný celebrant odpustovej svätej omše v Boliarove bude vdp. Martin Štiber, kaplán UPC

 

Kategorie: Oznamy