Vítame vás na oficiálnej stránke Rímskokatolíckej farnosti Kecerovce Veríme, že sa Vám bude páčiť a že na nej nájdete všetko, čo o tejto našej farnosti potrebujete vedieť. Postupne budeme dopĺňať informácie o živote v našej farnosti (sv. omše, akcie, novinky, históriu a mnoho ďalšieho. Radi uvítame Vaše podnety.

Táto farnosť, leží v severnej časti  Olšavy, severovýchodne od Košíc  asi 25 km. Rozlohou a s jedenástimi filiálnymi obcami dovolíme si povedať, že patrí medzi najväčšie farnosti diecézy, ale žije tu obyvateľstvo rôzneho vierovyznania a národností.

 

Farár farností:
ThLic.  František Slovák

 

Farský kostol  Kecerovce  sv. Ladislava, kráľa z roku 1628