Liturgický prehľad od 24.1.2022 do 30.1.2022

PO: Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

UT: Obrátenie svätého Pavla, apoštola – Sviatok

ST: Svätého Timotea a Títa, biskupov – Spomienka

PI:   Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

 

Pán Boh zaplať, za milodary na pastoráciu mládeže ACM/UPC, vo výške 428 eur:                        

Herľany 43, Opiná 40, Čižatice 75, Bačkovík 27, Kecerovce 53, Bunetice 60, Boliarov 80, fara 50 eur.  

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
24.1.2022 Pondelok Opiná

9:00

25.1.2022 Utorok Herľany

17:00

26.1.2022 Streda Čižatice

17:00

27.1.2022 Štvrtok Bunetice

9:00

28.1.2022 Piatok Kecerovce

9:00

.
29.1.2022 Sobota Vtáčkovce

16:00

Herľany

17:00

.
30.1.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Stretnutie birmovancov na prvý piatok v mesiaci 4.2.2022, včetne sv. spovede, účasti na sv. omši a sv. prijímania. Účasť nutná bez výhovoriek. Predpokladaný termín birmovky je 9.10.2022, v príprave máme sklz pre pandémiu, preto prosím o zodpovedný prístup k príprave.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 17.1.2022 do 23.1.2022

 

PO: Svätého Antona, opáta – Spomienka

PI: Svätej Agnesy, panny a mučenice – Spomienka

 

Dnes je zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
17.1.2022 Pondelok Opiná

9:00

18.1.2022 Utorok Herľany

17:00

19.1.2022 Streda Čižatice

17:00

   
20.1.2022 Štvrtok Bačkovík

17:00

   
21.1.2022 Piatok Kecerovce

9:00

.
22.1.2022 Sobota Vtáčkovce

16:00

Bunetice

17:00

.
23.1.2022 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

Od 18. do 25. Januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Stretnutie farskej ekonomickej rady bude v nedeľu 23.1., na fare, o 14:00 hod. Je potrebné doniesť spresnené zoznamy farníkov, včetne detí. Zoznamy budú predmetom rokovania a dohody. Prvé sväté prijímanie vo farnosti bude 29.5. 2022. Je potrebné, čím skôr, nahlásiť deti, na fare.

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 10.1.2022 do 16.1.2022

 

Všetky dni týždňa sú Féria

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Pastoráciu mládeže  ACM/UPC

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
10.1.2022 Pondelok Opiná

9:00

11.1.2022 Utorok Herľany

17:00

12.1.2022 Streda Čižatice

17:00

13.1.2022 Štvrtok Bunetice

17:00

14.1.2022 Piatok Kecerovce

17:00

.
15.1.2022 Sobota Bačkovík

17:00

 

.
16.1.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Od 18.1.2022 do 25.1.2022 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Stretnutie hospodárskej rady sa prekladá na nedeľu 23.1. 2022 o 14:00 hod. na fare.  Je potrebné priniesť spresnené, menovité zoznamy farníkov, včetne deti, s trvalým bydliskom na filiálke. Otázky okolo spresnenia zoznamov   budú predmetom rokovania.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 3.1.2022 do 9.1.2022

 

ŠT:   Zjavenie Pána – Slávnosť, slávime ako nedeľu, požehnanie Trojkráľovej vody

NE:   Krst Pána – končí sa Vianočné obdobie

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
3.1..2022 Pondelok Herľany

10:00

pohrebná sv. omša
4.1.2022 Utorok Opiná

9:00

 
5.1..2022 Streda Bunetice

17:00

 

6.1.2022 Štvrtok Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

   7.1. 2022 Piatok Kecerovce

16:00

 
  .    
8.1.2022 Sobota Boliarov

17:00

 

       
9.1.2022 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice                

11:00

Bunetice

11:00

 

 

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 27.12.2021 do 2.1.2022

 

PO:   Svätého Jána, apoštola a evanjelistu – Sviatok

UT:   Svätých Neviniatok, mučeníkov – Sviatok

PI:   Svätý Silvester I., pápež – Spomienka, ďakovná pobožnosť na konci občianskeho roka

SO: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Slávnosť, prikázaný sviatok

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
27.12.2021 Pondelok Opiná

9:00

   
28.12.2021 Utorok Herľany

9:00

 
29.12.2021 Streda Čižatice

9:00

 
30.12.2021 Štvrtok Boliarov

9:00

31.12.2021 Piatok Kecerovce

16:00

1.1.2022 Sobota Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Bunetice

11:00

         
2.1.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Boliarov

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice                    

11:00

Bačkovík

11:00

 

Kategorie: Oznamy