Liturgický prehľad od 11.10.2021 do 17.10.2021

 

PO:   Svätého Jána XXIII., pápeža – Ľubovoľná spomienka

PI:      Svätej Terézie od Ježiša, z Avily, panny a učiteľky Cirkvi –  Ľubovoľná spomienka

SO:   Svätej Margity Márie Alacoque, panny – Ľubovoľná spomienka

 

Pán Boh zaplať za milodary na Kubu vo výške 466 eur:Herľany 120, Bunetice 75, Čižatice 70, Kecerovce 67, Bačkovík 34, Opiná 30, Vtáčkovce 20, Boliarov 20, fara 30

 

Dnes je zbierka na kostol

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
11.10.2021 Pondelok Opiná

17:30

12.10.2021 Utorok Herľany

18:00

13.10.2021 Streda Čižatice

17:30

14.10.2021 Štvrtok Bačkovík

17:30

15.10.2021 Piatok Kecerovce

17:30

  .
16.10.2021 Sobota Bunetice

18:00

  .        
17.10.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou. Mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 4.10.2021 do 10.10.2021

 

PO:   Svätého Františka Assiského - Spomienka

UT:   Svätej Faustíny Kowalskej, panny – Ľubovoľná spomienka

ŠT:   Ružencovej Panny Márie – Spomienka

SO:   Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Dnes je zbierka na Kubu, dar svätému Otcovi za návštevu

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
4.10.2021 Pondelok Opiná

8:30

5.10.2021 Utorok Herľany

18:00

6.10.2021 Streda Čižatice

17:30

7.10.2021 Štvrtok Bunetice

17:30

8.10.2021 Piatok Kecerovce

17:30

  .
9.10.2021 Sobota

 

Boliarov

18:00

  .        
10.10.2021 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bunetice

11:00

V októbri pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou. Mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

Na budúcu nedeľu zbierka na kostol

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 27.9.2021 do 4.10.2021

PO: Svätého Vincenta de Paul, kňaza – Spomienka

ST: Svätého Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – Sviatok

ŠT: Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

PI:  Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi – Spomienka, prvý piatok

SO: Svätých anjelov strážcov – Spomienka, prvá sobota v mesiaci

 

Pán Boh zaplať za milodary na rádio Lumen vo výške 385 eur:Bunetice 70, Herľany 70, Kecer. 60, Opiná 50, Čižatice 45, Boliarov 30, Bačkovík 20, Vtáčkov. 20, fara 20

Na budúcu nedeľu celoslovenská zbierka na Kubu

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
27.9.2021 Pondelok Opiná

8:30

   
28.9.2021 Utorok Bačkovík 16:45 spoveď

17:30

29.9.2021 Streda Čižatice 16:45   spoveď

17:30

   
30.9.2021 Štvrtok Boliarov 17: 00 spoveď

17:30

Opiná 16:30 spoveď

17:00

Herľany 17:45 spov.

18:30

1.10.2021 Piatok Kecerovce 16:30   spoveď

17:30

 
  .        
2.10.2021 Sobota Vtáčkovce 16:30 spov.

17:00

Bunetice

18:00

  .        
3.10.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

V októbri pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou. Mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 20. 9. 2021 do 26.9.2021

 

UT: Svätého Matúša , apoštola a evanjelistu – Sviatok

ŠT:   Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza – Spomienka

SO:   Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Dnes je zbierka na rádio LUMEN

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
20.9.2021 Pondelok Opiná

8:30

   
21.9.2021 Utorok Herľany

18:00

   
22.9.2021 Streda Kecerovce

17:30

   
23.9.2021 Štvrtok Bunetice,17:00 spoveď

17:30

   
24.9.2021 Piatok Čižatice

17:30

   
  .        
25.9.2021 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

  .        
26.9.2021 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Čižatice

9:30

Kecerovce

9:30

Bunetice – odpust

11:00

Boliarov

11:00

Srdečne pozývam na odpust svätého Michala archanjela do Bunetíc o 11:00, hlavný celebrant a kazateľ vdp. Jozef Juraško, farár v Červenici

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 13.9.2021 do 19.9.2021

 

PO:  Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

UT:  Povýšenie svätého kríža Sviatok

ST:  Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska- Slávnosť

ŠT:   Svätého Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov – Spomienka

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na rádio Lumen

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
13.9.2021 Pondelok Opiná

8:30

   
14.9.2021 Utorok Svätý Otec Prešov, Košice  
15.9.2021 Streda Čižatice

7:30

Herľany

7:30

Kecerovce

8:30

Bačkovík

8:30

16.9.2021 Štvrtok Bunetice

17:30

   
17.9.2021 Piatok Kecerovce

17:30

   
  .        
18.9.2021 Sobota Bunetice

17:00

Boliarov

18:00

  .        
19.9.2021 Nedeľa Vtáčkovce

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice – odpust

11:00

Herľany

11:00

V nedeľu srdečne pozývam na odpust Povýšenia sv. kríža do Čižatíc o 11:00, hlavný celebrant a kazateľ vdp. Eugen Fejczo

Kategorie: Oznamy