Liturgický prehľad od 19.8.2019 do 25.8.2019

 

UT: Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ST:   Svätého Pia X., pápeža – Spomienka

ŠT: Panny Márie Kráľovnej - Spomienka

SO:   Svätého Bartolomeja, apoštola – Sviatok

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
19.8.2019 Pondelok Opiná

8:00

20.8.2019 Utorok Kecerovce

18:00

21.8.2019 Streda Čižatice

8:00

22.8.2019 Štvrtok Bunetice

8:00

23.8.2019 Piatok Bačkovík

8:00

.
24.8.2019 Sobota Bunetice

16:30

Boliarov

17:30

Čižatice

18:30

.
25.8.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 12.8.2019 do 18.8.2019

 

ST: Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka – Spomienka

ŠT: Nanebovzatie Panny Márie – Slávnosť , prikázaný sviatok, slávime ako nedeľu

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
12.8.2019 Pondelok Herľany

9:00

13.8.2019 Utorok Bunetice

8:00

14.8.2019 Streda Opiná

17:00

.Boliarov

18:00

Čižatice

19:00

15.8.2019 Štvrtok Bačkovík

17:00

Kecerovce

18:00

Herľany

19:00

16.8.2019 Piatok Kecerovce

8:00

.
17.8.2019 Sobota Bunetice

17:00

Bačkovík

18:00

. Herľany

19:00

.
   18.8.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Čižatice – odpust gr.k.

10:30

 

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 5.8.2019 do 11.8.2019

 

PO: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme – Ľubovoľná spomienka

UT: Premenenie Pána - Sviatok

ŠT: Svätého Dominika, kňaza – Spomienka

PI: Svätej Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, Patrónky Európy – Sviatok

SO: Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka – Sviatok

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
5.8.2019 Pondelok Opiná

8:00

6.8.2019 Utorok Herľany

8:00

7.8.2019 Streda Bačkovík

8:00

8.8.2019 Štvrtok Bunetice

8:00

9.8.2019 Piatok Kecerovce

8:00

.
10.8.2019 Sobota Bunetice

17:00

Boliarov

18:00

Čižatice

19:00

.
   11.8.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Ďurďošík – odpust

11:00

Herľany

19:00

V týždni, podľa potreby, pred svätou omšou možnosť svätej spovede

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 29.7.2019 do 4.8.2019

 

PO: Svätej Marty – Spomienka

ST: Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza – Spomienka

ŠT: Sväého Alfonza Márie de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

PI:   Možnosť získať úpné odpustky Porcinkuly, za obvyklých podmienok, sv. omša sv. prijímanie, Otče náš, Verím modlitba na úmysel sv. otca

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
29.7.2019 Pondelok Opiná

8:00

30.7.2019 Utorok Pohreb knňaza

10:00

Rozhanovce
31.7.2019 Streda Čižatice

8:00

1.8.2019 Štvrtok

 

2.8.2019 Piatok Kecerovce

8:00

Porcinkula
.
3.8.2019 Sobota Opiná

17:00

Bačkovík

18:00

Čižatice

19:00

.
   4.8.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Hrašovík – odpust

11:00

Púť rómov Gabolt.

14:00

V týždni, podľa potreby, pred svätou omšou možnosť svätej spovede

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 22.7.2019 do 28.7.2019

 

PO: Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Eurrópy – Sviatok

ST: Svätého Jakuba, apoštola – Sviatok

ŠT: Svätých Joachyma a Anny, rodičov Panny Márie – Spomienka

PI: Svätého Gorazda a spoločníkov – Spomienka

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
27.7.2019 Sobota Čižatice

16:30

Boliarov

17:30

Herľany

18:30

.
28.7.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

11:00

V prípade pohrebov kontaktujte pána kurátora na t. č. 09 44 612 365

Kategorie: Oznamy