Liturgický prehľad od 20.3.2023 do 26.3.2023

 

PO: Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie- Slávnosť

SO: Zvestovanie Pána – Slávnosť

 

Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

      

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
20.3..2023 Pondelok Opiná

8:00

21.3.2023 Utorok Herľany

18:00

22.3.2023 Streda Čižatice

18:00

23.3.2023 Štvrtok Bunetice

17:15

24.3.2023 Piatok Kecerovce

17:30

17:00 krížová cesta
.
25.3.20223 Sobota Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

.
26.3. 2023 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

Boliarov

11:00

.

Pozor: Zmena času! Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok, čas podľa vlastnej dohody. V nedeľu 26.3.2023 o 15:00 ekumenická krížová cesta po obci Čižatice. Srdečne pozývam všetkých veriacich farnosti.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 13.3.2023 do 19.3.2023

 

 

Pán Boh zaplať za milodary na kostol

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
13.3.2023 Pondelok Opiná

9:00

pohr. Milan   Mynárik

13:00

14.3.2023 Utorok Herľany

18:00

15.3.2023 Streda Čižatice

18:00

16.3.2023 Štvrtok Bačkovík

17:15

17.3.2023 Piatok Kecerovce

17:30

17:00 krížová cesta
.
18.3.2023 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.
19.3.2023 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

.

Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody.

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 6.3.023 do 12.3.2023

 

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na charitu, vo výške 644 eur:

Kecerrovce 100, Čižatice 135, Herľany 75, Bačkovík 85, Bunetice 70, Opiná 60, Boliarov 59,

Vtáčkovce 30, fara 30 eur

 

Dnes je zbierka na kostol

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
6.3.2023 Pondelok Opiná

9:00

7.3.2023 Utorok Herľany

18:00

8.3.2023 Streda
9.3.2023 Štvrtok Čižatice

9:00

10.3.2023 Piatok Kecerovce

9:00

začíname kríž. cest.
.
11.3.2023 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

.
12.3.2023 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody. Oznam: V sobotu o 20:10 na RTVS 2 bude odvysielaný nový dokument o našom otcovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi, pri príležitosti nedožitých 99. narodenín

 

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 27.2.2023 do 5.3.2023

 

Všetky dni týždňa sú féria

 

Dnes je zbierka na charitu

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
27.2.2023 Pondelok Opiná 8:30 spoveď

9:00

28.2.2023 Utorok Herľany 17:15 spoveď

18:00

1.3.2023 Streda Čižatice 17:15 spoveď

18:00

2.3.2023 Štvrtok Bunetice 17:15 spoveď

17:45

3.3.2023 Piatok Kecerovce 17:00 spoveď17:30 pobožnosť KC

18:00

Boliarov 16:30 spoveď

17:00

Bačkovík 17:30  spoveď

18:00

.
4.3.2023 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

.
5.3.2023 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody. Tí, ktorí cítia povolanie ku kňazstvu, nech sa prihlásia osobne na fare u svojho duchovného otca. Bližšie informácie na fare.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 20.2.2023 do 26.2. 2023

 

ST:   Popolcová streda – deň bezmäsitého, prísneho pôstu, jeme len raz do sýta 2X menej

Bezmäsitý pôst od 14 roku do 60 rokov, prísny pôst od 18 do 60 rokov, výnimka sú iba  ťažko chorí.

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
20.2.2023 Pondelok Opiná

9:00

21.2.2023 Utorok Herľany

18:00

22.2.2023 Streda Kecerovce

17:00

Boliarov

17:00

Čižatice

18:00

Bačkovík

18:00

23.2.2023 Štvrtok Bunetice

17:15

24.2.2023 Piatok Kecerovce

17:00

.
25.2.2023 Sobota Vtáčkovce

17:00

.
26.2.2023 Nedeľa Opiná, Herľany

8:00

Bačkovík

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

V piatok a v nedeľu pobožnosť Krížovej cesty, podľa vlastnej dohody

Kategorie: Oznamy