Liturgický prehľad od 25.2.2019 do 3.3. 2019

PI: Prvý piatok v mesiaci zasvätený k úcte Božského srdca Ježišovho

SO: Prvá sobota v mesiaci zasvätená úcte Srdca Panny Márie

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
25.2.2019 Pondelok Opiná 8:00 spoveď

8:30

26.2.2019 Utorok Herľany   17:15 spoveď

18:00

Boliarov 16:30spoveď

Bačkovík 17:30spoveď

17:00

18:15

27.2.2019 Streda Čižatice 17:15 spoveď

18:00

28.2.2019 Štvrtok Bunetice 17:30 spoveď

18:00

1.3.2019 Piatok Kecerovce 17:00spoveď

18:00

.
2.3.2019 Sobota Vtáčkovce 16:30 spoveď

17:00

Bunetice

17:00

2.3.2019 Čižatice

18:00

Bačkovík

18:00

.
3.3.2019 Nedeľa Opiná

8:00

3.3.2019 Kecerovce

9:30

3.3.2019 Herľany

11:00

.

Poznámka: V nedeľu 3.3.2019 príde na pastoračnú návštevu otec arcibiskup Bernard Bober, 9:30 Kecerovce, 11:00 Herľany

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 18.2.2019 do 19.2.2019

 

PI:  Katedra svätého Petra, apoštola- Sviatok

SO:  Svätého Polykarpa, biskupa a mučeníka – Spomienka

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
18.2.2019 Pondelok Opiná

8:00

19.2.2019 Utorok Herľany

8:00

20.2.2019 Streda Čižatice

18:00

21.2.2019 Štvrtok Bunetice

8:00

22.2.2019 Piatok Kecerovce

8:00

.
23.2.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

.
24.2.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Bunetice

8:00

Kecerovce

9:30

Boliarov

9:30

Opiná

11:00

Čižatice

11:00

.
Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 11.2.2019 do 17.2.2019

 

PO: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – Ľubovoľná spomienka

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
11.2.2019 Pondelok Opiná

8:00

 
12.2.2019 Utorok Herľany

18:00

 
13.2.2019 Streda Herľany-pohrebná omša

10:00

 
14.2.2019 Štvrtok Bačkovík

18:00

 
15.2.2019 Piatok Kecerovce

8:00

 
.
16.2.2019 Sobota Bunetice16:00 Vtáčkov.

17:00

Opiná

18:00

.
17.2.2019 Nedeľa Bačkovík

8:00

Herľany

8:00

17.2.2019 Kecerovce

9:30

Boliarov

9:30

17.2.2019 Čižatice

11:00

.

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 4.2.2019 do 10.2.2019

 

UT: Svätej Agáty, panny a mučenice – Spomienka

ST: Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov – Spomienka

ŠT:   Prvý štvrtok v mesiaci, modlíme sa za duchovné povolania

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
4.2.2019 Pondelok Opiná

8:00

 
5.2.2019 Utorok Bačkovík

8:00

 
6.2.2019 Streda Čižatice

18:00

 
7.2.2019 Štvrtok Boliarov

17:00

 
8.2.2019 Piatok Kecerovce

8:00

 
.  
9.2.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.
10.2.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

10.2.2019 Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

10.2.2019 Bunetice

11:00

Čižatice

11:00

.

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 28.1.2019 do 3.2.2019

 

PO: Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ŠT: Svätého Jána Bosca, kňaza – Spomienka

PI:   Prvý piatok v mesiaci

SO: Obetovanie Pána – Sviatok, požehnanie hromničiek, požehnanie hrdiel

 

Pán Boh zaplať, za milodary na pastoráciu mládeže ACM/UPC vo výške 266 eur.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
28.1.2019 Pondelok Bačkovík 17:30 spoveď

18:00

29.1.2019 Utorok Boliarov16:30 spoveď

17:00

Herľany17:45spoveď

18:30

29.1.2019 Utorok Bunetice 16:30 spoveď

17:00

   
30.1.2019 Streda Čižatice 17:30 spoveď

18:00

31.1.2019 Štvrtok Opiná 17:30 spoveď

18:00

1.2.2019 Piatok Kecerovce 17:15 spoveď

18:00

.
2.2.2019 Sobota Vtáčkovce 16:30spoveď

17:00

Čižatice

18:30

.
3.2.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Bačkovík

11:00

Boliarov

11:00

.

Poznámka: Pri všetkých nedeľných svätých omšiach bude na začiatku požehnanie Hromničiek, po svätej omši, požehnanie hrdiel.

Kategorie: Oznamy