Liturgický prehľad od 10.8.2020 do 16.8.2020

 

PO: Svätého Vavrinca diakona a mučeníka – Sviatok

UT:   Svätej Kláry, panny – Spomienka

PI:  Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka – Spomienka

SO: Nanebovzatie Panny Márie – Slávnosť , prikázaný sviatok, svätíme ako nedeľu

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
10.8.2020 Pondelok Herľany

8:00

11.8.2020 Utorok Opiná

8:00

12.8.2020 Streda Bunetice

8:00

13.8.2020 Štvrtok Boliarov 8:00 spoveď

8:30

14.8.2020 Piatok Kecerovce

8:00

Bunetice

17:00

14.8.2020  Piatok Bačkovík

18:00

Čižatice

19:00

  .  
15.8.2020 Sobota Opiná

8:00

   
Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

Boliarov

18:00

.
   16.8.2020 Nedeľa Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 3.8.2020 do 9.8.2020

 

 

UT:Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza – Spomienka

ŠT: Premenenie Pána – Sviatok, prvý štvrtok v mesiaci

PI:Prvý piatok v mesiaci

SO: Svätého Dominika, kňaza – Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
3.8.2020 Pondelok Opiná 8:00 spoveď

8:30

4.8.2020 Utorok Herľany 8:00 spoveď

8:30

5.8.2020 Streda Čižatice 17:30 spoveď

18:30

6.8.2020 Štvrtok Bačkovík   8:00 spoveď

8:30

7.8.2020 Piatok Kecerovce 17:30spoveď

18:30

.
8.8.2020 Sobota Bunetice

17:00

Boliarov

18:00

Opiná

19:00

.
9.8.2020 Nedeľa Bačkovík

8:00

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Herľany

19:00

 

 

Kategorie: Oznamy

XV. cezročné obdobie rok A, farnosť Kecerovce

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
18.7.2020 Sobota Bunetice

17:00

Bačkovík

18:00

Čižatice

19:00

.
19.7.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

XVI. cezročné, obdobie, rok A, farnosť Kecerovce

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
25.7.2020 Sobota Opiná

17:00

Boliarov

18:00

Bačkovík

19:00

.
26.7.2020 Nedeľa Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Čížatice

11:00

XVII. cezročné, obdobie, rok A, farnosť Kecerovce

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
1.8.2020 Sobota Bunetice

17:00

Boliarov

18:00

Čižatice

19:00

.
2.8.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

V prípade pohreby kontaktujte pána kurátora na t. č. 09 44 612 365

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 6.7.2020 do 12.7.2020

 

SO: Svätého Benedikta, opáta, Patróna Európy – Slávnosť

 

 

Pán Boh zaplať za milodary na dobročinné diela Svätého Otca vo výške 310 eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
6.7.2020 Pondelok Opiná

8:00

7.7.2020 Utorok
8.7.2020 Streda
9.7.2020 Štvrtok
10.7.2020 Piatok Kecerovce

18:00

.
11.7.2020 Sobota Vtáčkovce

18:00

Bunetice

19:00

.
12.7.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Dnes Vás srdečne pozývam na odpust do Herľan o 11:00, hlavný celebrant a kazateľ vdp. Cyril Hišem

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 29.6.2020 do 5.7.2020

PO: Svätého Petra a Pavla, apoštolov– Slávnosť, prikázaný sviatok, slávime ako nedeľu

ŠT: Návšteva Panny Márie – Sviatok, prvý štvrtok v mesiaci

PI:   Svätého Tomáša, apoštola – Sviatok, prvý piatok v mesiaci

NE: Svätého Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov – Slávnosť

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Pán Boh zaplať za milodary na Čižatický kostol vo výške 2 856 z toho:

Bohuznáma rodina 1 000 eur, Bunetice 400 eur, Bačkovík 350 eur, Herľany 312 eur, Opiná 300 eur, Kecerovce 232eur, Boliarov 162 eur, Vtáčkovce 100eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
29.6.2020 Pondelok Čižatice

17:00

Bunetice

17:00

Bačkovík

18:00

Kecerovce

18:00

Boliarov

19:00

Herľany

19:00

30.6.2020 Utorok Bunetice 8:00 spoveď

8:30

1.7.2020 Streda Herľany

8:00

Čižatice 17:30 spoveď

18:30

2.7.2020 Štvrtok Boliarov 18:00

18:30

Bačkovík 17:30 spoveď

18:30

3.7.2020 Piatok Kecerovce 18:00 spoveď

18:30

Herľany 17:30 spoveď

18:30

.
4.7.2020 Sobota Vtáčkovce 17:30 spov.

18:00

Bunetice

19:00

.
5.7.2020 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Boliarov

9:30

Kecerovce

9:30

Herľany – odpust

11:00

Čižatice

11:00

Srdečne pozývam všetkých, v nedeľu 5.7.2020, na odpustovú slávnosť do Herľan, hlavný celebrant a kazateľ vdp. Cyril Hišem

Upozornenie: Dišpenz od účasti na nedeľných sv. omšiach skončil, bez vážneho dôvodu viaže nás slávenie nedele a prikázaných sviatkov ako doteraz

Kategorie: Oznamy