Liturgický prehľad od 19.10.2020 do 25.10.2020

 

Počas týždňa slúžim sväté omše vo farskom kostole.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
19.10.2020 Pondelok
20.10.2020 Utorok
21.10.2020 Streda
22.10.2020 Štvrtok
23.10.2020 Piatok
  .
24.10.2020 Sobota Boliarov

 

  .        
25.10.2020 Nedeľa Opiná

 

Herľany

 

Kecerovce

 

Bačkovík

 

Bunetice

 

Čižatice

 

 

Od 25.10.2020 zimný čas

Od 24.10.2020 do 1.11.2020, platí zákaz vychádzania, z tohto dôvodu rušíme nedeľný rozpis sv. omši. Nevysluhujú sa žiadne sviatosti, pohreby sú iba na cintoríne, prítomní musia mať rúška a dodržiavať 2m odstup

V prípade potreby, zaopatrenia chorých, kontaktujte duchovného otca na t. č. 0905 942 832

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 12.10.2020 do 18.10.2020

 

ŠT:   Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi – Spomienka

PI:   Svätej Margity Márie Alacoque, panny – Ľubovoľná spomienka

SO:   Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka – Spomienka

NE:   Misijná nedeľa

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
12.10.2020 Pondelok Opiná

17:30

13.10.2020 Utorok Herľany

18:00

14.10.2020 Streda Čižatice

17:30

15.10.2020 Štvrtok Bačkovík

nebude

16.10.2020 Piatok Kecerovce

nebude

  .
17.10.2020 Sobota Bunetice

nebude

  .        
18.10.2020 Nedeľa Opiná

nebude

Herľany

nebude

Bačkovík

nebude

Kecerovce

nebude

Boliarov

nebude

Čižatice

nebude

Počas sprísnených opatrení, pre pandéniu, verejné bohoslužby zakázané.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 5.10.2020 do 11.10.2020

 

PO:   Svätej Faustíny Kowalskej, panny- Ľubovoľná spomienka

ST:   Ružencovej Panny Márie – Spomienka

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
5.10.2020 Pondelok Opiná

17:30

   
6.10.2020 Utorok Herľany

17:30

   
7.10.2020 Streda Čižatice

17:30

   
8.10.2020 Štvrtok Bunetice

17:30

 
9.10.2020 Piatok Kecerovce

17:30

 
  .        
10.10.2020 Sobota Čižatice

18:00

  .        
11.10.2020 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Bačkovík

11:00

Boliarov

11:00

Počas núdzového stavu, z dôvodu pandémie, pre všetkých veriacich, platí dišpenz  otcov biskupov od sv. omše v nedeľu a prikázané sviatky. Osobitne vyzývam ohrozené skupiny veriacich, pre vek alebo chorobu, aby starostlivo a zodpovedne, zvážili prijaté opatrenia a odporúčania pandemickej komisie a otcov biskupov a zbytočne sa nevystavovali nebezpečenstvu nákazy.

 

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 28.9.2020 do 4.10.2020

 

UT: Svätého Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – Sviatok

ST:   Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

PI: Svätých anjelov strážcov – Spomienka, prvý piatok v mesiaci

SO:  Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka, prvá sobota v mesiaci

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
28.9.2020 Pondelok Opiná 17:00 svätá spoveď

17:30

29.9.2020 Utorok Bačkovík 16:45 sv. spoveď

17:30

30.9.2020 Streda Čižatice 16:45 svätá spoveď

17:30

1.10.2020 Štvrtok Boliarov 17: 00 sv. spoveď

17:30

Bunetice 16:30 spoveď

17:00

Herľany 17:45 spoveď

18:30

2.10.2020 Piatok Kecerovce 16:30 sv. spoveď

17:30

  .
3.10.2020 Sobota Vtáčkovce  -  pandémia 

nebude

Bačkovík

18:00

  .        
4.10.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Boliarov

9:30

Kecerovce

9:30

Bunetice

11:00

Čižatice

11:00

Počas núdzového stavu, z dôvodu pandémie, pre všetkých veriacich, platí dišpenz  otca arcibiskupa od sv. omše v nedeľu a prikázané sviatky. Osobitne vyzývam ohrozené skupiny veriacich, pre vek alebo chorobu, aby starostlivo a zodpovedne, zvážili prijaté opatrenia a odporúčania pandemickej komisie a otcov biskupov a zbytočne sa nevystavovali nebezpečenstvu nákazy.

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 21. 9 2020 do 27.9.2020

 

PO: Svätého Matúša , apoštola a evanjelistu – Sviatok

ST:   Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza – Spomienka

SO:   Svätého Kozmu a Damiána, mučeníkov – Ľubovoľná spomienka

 

Pán Boh zaplať za milodary na Boží hrob vo výške 229 eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
21.9.2020 Pondelok Opiná

17:30

22.9.2020 Utorok Herľany

17:30

23.9.2020 Streda Čižatice

17:30

24.9.2020 Štvrtok Bunetice

17:30

25.9.2020 Piatok Kecerovce

17:30

  .
26.9.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

  .        
27.9.2020 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

 

Kategorie: Oznamy