Liturgický prehľad od 22.4.2019 do 28.4.2019

 

ŠT: Svätého Marka, evanjelistuSviatok, v tomto roku sa neslávi

Druhá veľkonočná nedeľa, je nedeľa Božieho milosrdenstva

 

       Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
22.4.2019 Pondelok
23.4.2019 Utorok Herľany

18:30

24.4.2019 Streda Čižatice

18:30

25.4.2019 Štvrtok Bunetice

18:30

26.4.2019 Piatok Kecerovce

18:00

.
27.4.2019 Sobota Vtáčkovce

18:00

Bačkovík

19:00

.
28.4.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

V piatok 26.4.2019, po svätej omši, stretnutie prvo prijímajúcich detí, s rodičmi, na fare .

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 15.4.2019 do 21.4.2019

 

Veľkonočné trojdnie:

ŠT: Zelený štvrtok – 9:30 Omša svätenia olejov – Košice

PI: Veľký piatok – deň prísneho pôstu

SO: Veľkonočná vigília – Biela sobota, 9:00 v Kecerovciach vystavenie Sviatosti Oltárnej k celodennej poklone

Požehnanie jedla:

SOBOTA – 13:00 – Čižatice, 13:30 – Bunetice, 14:00 – Vtáčkovce,   14:30 – Opiná,       15:00 – Kecerovce, kaplnka,   15:30 – Herľany, 16:00 – Čakanovce, 16:30 – Bačkovík,     17:00 – Boliarov

NEDEĽA – 8:00 –  Kecerovce, kostol

 

       Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
15.4.2019 Pondelok Opiná 18:00 spoveď

18:30

16.4.2019 Utorok Boliarov 18:00 spoveď

18:30

17.4.2019 Streda Čižatice

18:30

18.4.2019 Štvrtok Kecerovce

18:00

19.4.2019 Piatok Kecerovce

15:00

10:00 krížová cesta po dedine
20.4.2019 Sobota Kecerovce

19:30

.
21.4..2019 Nedeľa Požehnanie jedla

8:00

Opiná,Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík, Bunetice

9:30

Vtáčkovce

11:00

Čižatice, Boliarov

11:00

V nedeľu 21.4.2019 o 14:00  pohreb Pavla Martoníka v Kecerovciach

Veľkonočný pondelok: Opiná – 8:00, Herľany8:00, Bačkovík – 9:30, Kecerovce-9:30, Čižatice – 11:00,   Boliarov11:00,

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 8.4.2019 do 14.4.20019

 

 

Veľkonočná svätá spoveď sobota 13.4.2019:

Kecerovce – 14:00, Čižatice – 15:00, Herľany – 16:00

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
8.4.2019 Pondelok Bačkovík 18:00 spoveď

18:30

9.4.2019 Utorok Herľany

8:00

8:30 spoveď chorých
10.4.2019 Streda Čižatice

8:00

8:30 spoveď chorých
11.4.2019 Štvrtok Bunetice 18:00 spoveď

18:30

12.4.2019 Piatok Kecerovce

18:00

8:30 spoveď chorých
.
13.4.2019 Sobota Kecerovce

8:00

.
14.4.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

14.4.2019 Kecerovce

9:30

Bunetice, Boliarov

9:30

14.4.2019 Herľany

11:00

Čižatice, Vtáčkovce

11:00

.
Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 1.4.2019 do 7.4.2019

 

ŠT:   Prvý štvrtok v mesiaci, modlíme sa za duchovné povolania

PI:   Prvý piatok v mesiaci, úcta k Božskému srdcu Ježišovmu

SO:  Prvá sobota v mesiaci, zahalenie kríža

 

                            

      

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
1.4..2019 Pondelok Bunetice 16:30 spoveď

17:00

Boliarov 16:30spoveď

17:00

1.4.2019 Pondelok Opiná 17:30 spoveď

18:00

Bačkovík 17:30 spov.

18:00

2.4..2019 Utorok Herľany 17:15 spoveď

18:00

3.4.2019 Streda Čižatice 17:15 spoveď

18:00

4.4.2019 Štvrtok Bačkovík

8:00

5.4.2019 Piatok Kecerovce 17:00 spoveď

18:00

17:30 krížová cesta
.
6.4.2019 Sobota Herľany

18:00

Čižatice

19:00

.
7.4. 2019 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Vtáčkovce

11:00

Boliarov

11:00

.

Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody.

Poznámka: Čižatice – 7.4.2019 o 14:00, krížová cesta po dedine. Po jej skončení pokračuje duchovný program bratov evanjelikov v kultúrnom dome. Všetci ste srdečne pozvaní.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 25.3.2019 do 31.3.2019

 

PO: Zvestovanie Pána – Slávnosť

NE: Nedeľa radosti - LAETARE – ružová liturgická farba

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
25.3.2019 Pondelok Bunetice

8:00

Opiná

18:00

26.3.2019 Utorok Herľany

18:00

27.3.2019 Streda Čižatice

18:00

28.3.2019 Štvrtok Bačkovík

8:00

29.3.2019 Piatok Kecerovce

18:00

17:30 krížová cesta
.
30.3.2019 Sobota Opiná

18:00

 

.
31.3.2019 Nedeľa Bačkovík

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

Pozor: 30.3.2019 – zmena času. Program misií v Červenici od 31.3.2019 do 7.4.2019 je na internete. Budem rád, keď si nájdete čas aj pre pokrm duše.

Počas pôstu konáme pobožnosť krížovej cesty v nedeľu a v piatok. Čas podľa vlastnej dohody.

 

Kategorie: Oznamy