Liturgický prehľad od 21.10.2019 do 27.10.2019

 

UT:   Svätého Jána Pavla II., pápeža – Ľubovoľná spomienka

SO:   Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Dnes je misijná nedeľa a zároveň zbierka na misie.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
21.10.2019 Pondelok Opiná

8:00

22.10.2019 Utorok Herľany

18:00

23.10.2019 Streda Čižatice

18:00

24.10.2019 Štvrtok Bačkovík

18:00

25.10.2019 Piatok Kecerovce

17:00

  .
26.10.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

  .        
27.10.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Bunetice

11:00

Pozor!!! 27.10.2019 zmena času

Pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou. Mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 14.10.2019 do 20.10.2019

 

UT:   Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi – Spomienka

ST:   Svätej Margity Márie Alacoque, panny – Ľubovoľná spomienka

ŠT:   Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka – Spomienka

PI:   Svätého Lukáša, evanjelistu – Sviatok

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
14.10.2019 Pondelok Opiná

8:00

15.10.2019 Utorok Herľany

18:00

16.10.2019 Streda Čižatice

18:00

17.10.2019 Štvrtok Bunetice

18:00

18.10.2019 Piatok Kecerovce

17:00

  .
19.10.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Opiná

18:00

  .        
20.10.2019 Nedeľa Bunetice

8:00

Bačkovík

8:00

Kecerovce

9:30

Boliarov

9:30

Herľany

11:00

Čižatice

11:00

Pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou. Mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

Oznam
Teologická fakulta v Košiciach v dňoch od 14. – do 18. októbra 2019, v čase od 13:00 – 17: 30 hod., pripravuje burzu kníh hlavne z náboženskej oblasti. Vrelo odporúčame obohatiť si svoju súkromnú knižnicu.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 7.10.2019 do 13.10.2019

 

PO:  Ružencovej Panny Márie - Spomienka

PI:   Svätého Jána XXIII., pápeža – Ľubovoľná spomienka

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
7.10.2019 Pondelok Opiná

8:00

8.10.2019 Utorok Herľany

18:00

9.10.2019 Streda Čižatice

18:00

10.10.2019 Štvrtok Boliarov

18:00

11.10.2019 Piatok Kecerovce

8:00

  .
12.10.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

  .        
13.10.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

Pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou. Mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

Oznam pre pútnikov

Na budúcu sobotu (12.10.2019) odchádzame na púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na horu Butkov.

Odchod autobusu bude od Obecných úradov: Kecerovce 03.45 hod. a Čižatice 04.00 hod. So sebou si zoberte: občiansky preukaz, kartičku poistenca, lieky, jedlo a primerané oblečenie. Príchod bude v neskorých večerných hodinách.

 

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 30.9.2019 do 6.10.2019

 

UT:   Svätej Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi – Spomienka

ST:   Svätých anjelov strážcov – Spomienka

ŠT:   Prvý štvrtok v mesiaci

PI:   Svätého Františka Assiského – Spomienka, prvý piatok v mesiaci

SO:  Svätej Faustíny Kowalskej, panny – Ľubovoľná spomienka

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
30.9.2019 Pondelok Bunetice

8:00

1.10.2019 Utorok Herľany 17:00 spoveď

18:00

16:00 spov. chorých
2.10.2019 Streda Čižatice 17:00 spoveď

18:00

3.10.2019 Štvrtok Opiná 17:30 spoveď

18:00

Boliarov 16:30 spov.

17:00

Bačkovík 18:00 spov.

18:30

4.10.2019 Piatok Kecerovce 8:00 spoveď

8:30

  .
5.10.2019 Sobota Vtáčkovce

17:30

Čižatice

18:30

  .        
6.10.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Bačkovík

11:00

Boliarov

11:00

Pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou. Mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 23.9.2019 do 29.9.2019

 

PO: Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza – Spomienka

ŠT:   Svätého Kozmu a Damiána, mučeníkov – Ľubovoľná spomienka

PI:   Svätého Vincenta de Paul, kňaza – Spomienka

SO:   Svätého Václava, mučeníka – Ľubovoľná spomienka

 

Pán Boh zaplať za milodary na rádio Lumen vo výške 291 eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
23.9.2019 Pondelok Opiná

8:00

24.9.2019 Utorok Herľany

18:00

25.9.2019 Streda Sv. omša nebude

26.9.2019 Štvrtok Bačkovík

8:00

27.9.2019 Piatok Kecerovce

18:00

  .
28.9.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

  .        
29.9.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Bunetice – odpust

12:00

Čižatice

11:00

Srdečne pozývam všetkých na odpust sv. Michala archanjela v Buneticiach o 12:00. Hlavný celebrant a kazateľ dp. Jozef Kohut. Možnosť sv.spovede pol.hod. pred sv. omšou

Naša farnosť pripravuje farskú púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na horu Butkov a na Spišskú Kapitulu, dňa 12. októbra (sobota) 2019. Záujemci o  púť sa môžu telefonicky nahlásiť u duch. otca Štefana na čísle 0918 510 398 do 28. septembra . Poplatok za púť je 20 €. Tí, ktorí sa prihlásia na púť, v najbližšiu nedeľu nech prinesú peniaze do sakrestie svojho kostola.

 

Kategorie: Oznamy