Liturgický prehľad od 19.4.2021 do 25.4.2021

 

 

Dnes je zbierka na seminár, za milodary úprimné Pán Boh zaplať

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
       
       
       
       
 
 
24.4.2021 Sobota Bunetice 18:00    
.
25.4.2021 Nedeľa Opiná 8:00 Herľany 8:00
Kecerovce 9:30 Bačkovík 9:30
Čižatice 11:00 Boliarov 11:00
.

Prosím o dodržiavanie pandemických opatrení, všetkým známych z médii a nariadení KBS.

Kategorie: Oznamy

Núdzový stav, ani v tomto roku nám nedovoľuje spoločne sláviť najväčšie kresťanské sviatky a vyslúžiť Vám tradičné úkony s nimi spojené. Preto Vám touto cestou ponúkam Modlitbu požehnania jedál pri rodinnom stole. Zároveň Vás chcem informovať a ubezpečiť Vás, že denne myslím, na všetkých, vo svojich modlitbách a súkromných svätých omšiach denne slúženych za Vás vo farskom kostole. Pozdravujem všetkých a želám požehnanú Veľkú noc: Aj keby sa celý svet premenil na jeden zatvorený hrob, pre Krista nie je problémom odvaliť z neho kameň strachu a všetkým vrátiť vieru vo vzkriesenie tela a život večný. Želám Vám, aby ste ani v tomto čase pandémie nestrácali vieru, že Zmŕtvych vstalý  Kristus má moc všetko zmeniť a zázraky robí iba tam, kde nachádza živú vieru. Preto verme!

Zo srdca praje Váš duchovný otec

Kategorie: Oznamy

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka:

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:         (11, 9-13)

Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.

Modlitba

Zvelebený si, Pane, náš Bože,

Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.

Ďakujeme za Tvoje dary,

ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života.

Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak,

aby sa posilnila naša vzájomná láska

a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.

Skrze Krista, nášho Pána.

 

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš

Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária… (alebo Pod Tvoju ochranu … )

 

Modlime sa v čase pandémie:

Všemohúci a milosrdný Bože,

zhliadni na našu bolestnú situáciu;

posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji,

aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť.

Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna,

ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje

v jednote s Duchom Svätým

po všetky veky vekov. Amen.

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 28.12.2020 do 3.1.2021

 

PO: Svätých Neviniatok – Sviatok

ŠT:   Svätý Silvester I., pápež – Spomienka

PI:   Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Slávnosť, prikázaný sviatok

SO:  Svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi – Spomienka,

         prvá sobota v mesiaci

 Od 1.1.2021, z dôvodov pandémie , verejné bohoslužby sú zakázané.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
28.12.2020 Pondelok Opiná

8:30

29.12.2020 Utorok Herľany

8:30

 
30.12.2020 Streda Boliarov

8:30

 
31.12.2020 Štvrtok Kecerovce

16:00

Bunetice

17:00

Od 1.1.2021, z dôvodov pandémie, verejné bohoslužby sú zakázané

 

 

 

 

 

 

       

 

 
       

 

 

 

 

       

 

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 21.12.2020 do 27.12.2020

 

ŠT: Štedrý deň 24.12. – Narodenie Pána – Slávnosť s oktávou

PI:   Narodenie Pána 25.12. – Slávnosť – deň slávnosti

SO: Svätého Štefana, prvého mučeníka –Sviatok

NE: Prvá nedeľa po narodení Pána – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – Sviatok

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na rádio Lumen vo výške 340 eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
21.12.2020 Pondelok Opiná

8:30

22.12.2020 Utorok Kecerovce

8:30

23.12.2020 Streda Bunetice      

8:30

24.12.2020 Štvrtok Vtáčkovce

15:00

Bunetice

16:00

Kecerovce

24:00

25.12.2020 Piatok Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.
26.12.2020 Sobota Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.
27.12.2020 Nedeľa Opiná              

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Bačkovík

12:00

 

 

 

Kategorie: Oznamy