Liturgický prehľad od 4.7.2022 do 10.7.2022

 

UT: Svätý Cyril a Metod, slovenských vierozvestov – Slávnosť

 

Pán Boh zaplať za milodary na dobročinné diela Svätého Otca vo výške 336 eur, z toho: Kecerovce 50, Bunetice 50, Čižatice 30, Opiná 30, Bačkovík 66, Herľany 30, Boliarov 20 eur.

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
4.7.2022 Pondelok
5.7.2022 Utorok
6.7.2022 Streda
7.7.2022 Štvrtok
8.7.2022 Piatok
.
9.7.2022 Sobota Vtáčkovce

18:00

Bunetice

19:00

.
10.7.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 27.6.2022 do 3.7.2022

 

UT: Svätého Ireneja, biskupa a mučeníka – Spomienka

ST:   Svätého Petra a Pavla, apoštolov Slávnosť

SO:   Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie – Sviatok

 

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
27.6.2022 Pondelok Opiná 8:30 spoveď

9:00

28.6.2022   Utorok Vtáčkovce

17:00

Herľany 18: sv.spoveď

19:00

29.6.2022   Streda Bunetice16:30 spoveď

17:00

Boliarov 16:30 spoveď

17:00

Opiná

18:00

Kecerovce

18:00

Čižatice

19:00

Bačkovík

19:00

30.6.2022 Štvrtok Bunetice

   9:00

1.7.2022 Piatok Kecerovce 17:00 spoveď

18:00

 Herľany  9:00
.
2.7.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

. Čižatice

19:00

.
3.7.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Herľany – odpust

11:00

V piatok je stretnutie birmovancov. Prosím pouvažujte nad birmovnými menami. Účasť nutná.

 

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 20.6.2022 do 26.6.2022

 

UT: Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka – Spomienka

ŠT: Narodenie svätého Jána Krstiteľa – Slávnosť

PI: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – Slávnosť

SO: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie   – Spomienka

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
20.6.2022 Pondelok Opiná

9:00

21.6.2022 Utorok Herľany

9:00

22.6.2022 Streda Čižatice 17:00 spoveď

18:00

23.6.2022 Štvrtok Boliarov

9:00

24.6.2022 Piatok Kecerovce

18:00

.
25.6.2022 Sobota Vtáčkovce – odpust

18:00

Bunetice

18:00

25.6.2022 Sobota Boliarov

19:00

26.6.2022 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce – odpust

9:30

Čižatice1.výr.kosekr.

11:00

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 13.6.2022 do 19.6.2022

 

PO: Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ŠT: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Slávnosť, prikázaný sviatok , svätime ako nedeľu

SO: Preblahoslávenej Panny Márie – Ľubovoľná spomienka

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
13.6.2022 Pondelok Opiná

9:00

14.6.2022 Utorok Herľany

9:00

15.6.2022 Streda Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

16.6.2022 Štvrtok Opiná

17:00

Bunetice

17:00

Bačkovík

18:00

Boliarov

18:00

Kecerovce

19:00

Herľany

19:00

17.6.2022 Piatok Košice – diakonát 10:00
.
18.6.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

.
19.6.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

Jún, mesiac úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu, modlíme sa litánie

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 6.6.2022 do12.6.2022

 

PO: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – Spomienka

ŠT: Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a Večného Kňaza – Sviatok

SO: Svätého Barnabáša, apoštola – Spomienka

NE: 12.6.2022 Nedeľa Najsvätejšej Trojice – Slávnosť

 

Pán Boh zaplať za milodary na kresťanské masmédia vo výške 450 eur, z toho: Bunetice 50, Kecerovce 60, Čižatice 70, Bačkovík 90, Herľany 25, Opiná 50, Boliarov 45, fara 30

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
6.6.2022 Pondelok Opiná

9:00

7.6.2022 Utorok Herľany

9:00

8.6.2022 Streda Čižatice

18:00

9.6.2022 Štvrtok Kecerovce

18:00

10.6.2022 Piatok Bunetice

9:00

.
11.6.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

.
12.6.2022 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov – odpust

11:00

Kazateľ a hlavný celebrant odpustovej svätej omše v Boliarove bude vdp. Martin Štiber, kaplán UPC

 

Kategorie: Oznamy