Liturgický prehľad od 18.11.2019 do 24.11.2019

 

PO:   Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov – Ľubovoľná spomienka

ST:   Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice – Ľubovoľná spomienka

ŠT:   Obetovanie Panny Márie - Spomienka

PI:   Svätej Cecílie, panny a mučenice – Spomienka

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Dnes je dobročinná zbierka svätej Alžbety

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
18.11.2019 Pondelok Opiná

8:00

   
19.11.2019 Utorok Herľany

18:00

   
20.11.2019 Streda Čižatice

18:00

   
21.11.2019 Štvrtok Boliarov

18:00

   
22.11.2019 Piatok Kecerovce

17:00

   
         
23.11.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

         
24.11.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

17.11.2019 na počesť 30. Výročia Nežnej revolúcie , sa rozozvučia zvony po celom Slovensku i Česku.   Prosím, aby zvony zazneli aj v našej farnosti o 17:00

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 11.11.2019 do 17.11.2019

 

PO:   Svätého Martina z Tours, biskupa – Spomienka

UT:   Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka – Spomienka

PI:     Svätého Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi – Ľubovoľná spomienka

 

Na budúcu nedeľu bude dobročinná zbierka svätej Alžbety

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
11.11.2019 Pondelok Opiná

8:00

12.11.2019 Utorok
13.11.2019 Streda
14.11.2019 Štvrtok
15.11.2019 Piatok Kecerovce

17:00

 
16.11.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

   
         
17.11.2019 Nedeľa Opiná           Bunetice

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Boliarov

9:30

Bačkovík

11:00

Čižatice

11:00

Po svätej omši si vyzdvihnite objednané Zamyslenia na rok 2020

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 4.11.2019 do 10.11.2019

 

PO: Svätý Karol Boromejský, biskup – Spomienka

SO:   Výročie posviacky Lateránskej baziliky - Sviatok

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
4.11.2019 Pondelok Opiná

8:00

   
5.11.2019 Utorok Herľany

18:00

   
6.11.2019 Streda Čižatice

18:00

   
7.11.2019 Štvrtok Bunetice

18:00

   
8.11.2019 Piatok Kecerovce

17:00

   
         
9.11.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Herľany

18:00

         
10.11.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Podmienky získania odpustkov za duše v očistci:

Svätá omša, sväté prijímanie v milosti poväcujúcej, modlitba na úmysel svätého Otca – Verím v Boha, Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu, návšteva cintorína, modlitba za duše v očistci.

Oznam:

Kto má záujem o Zamyslenia na každý deň – 2020, za 3,70 eur, nech sa nahlási v sakristii do 3.11.2019

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 28.10.2019 do 3.11.2019

PO: Svätých Šimona a Júdu, apoštolov – Sviatok

PI:   Všetkých svätých – Slávnosť , prvý piatok v mesiaci

SO: Spomienka na všetkých verných zosnulých, prvá sobota v mesiaci

 

Úprimné Pán Boh zaplať, za milodary na misie vo výške 351,50 eur.

2.11.2019  Dušičková pobožnosť na cintoríne o 14:00, Kecerovce

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
28.10.2019 Pondelok Kecerovce17:00spoveď

18:00

29.10.2019 Utorok Herľany 18:00 spoveď

19:00

30.10.2019 Streda Bunetice 17:00 spoveď

17:30

Opiná 17:00 spoveď

17:30

Bačkovík 18:00 spoveď

19:00

Čižatice 18:00spoveď

19:00

31.10.2019 Štvrtok Vtáčkovce16:30spoveď

17:00

Boliarov18:30spoveď

19:00

1.11.2019 Piatok Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Bačkovík

11:00

Čižatice

11:00

2.11.2019 Sobota Opiná

8:00

Herľany

8:00

Boliarov

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

3.11.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Bačkovík

11:00

Čižatice

11:00

Podmienky získavania odpustkov za zomrelých od 1.11. do 8.11. sú:

Svätá omša, sväté prijímanie v milosti poväcujúcej, modlitba na úmysel svätého Otca – Verím v Boha, Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu, návšteva cintorína, modlitba za duše v očistci – Odpočinutie večné…

Nový oznam:

Kto má záujem o Zamyslenia na každý deň – 2020, za 3,70 eur, nech sa nahlási v sakristii do 3.11.2019

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 21.10.2019 do 27.10.2019

 

UT:   Svätého Jána Pavla II., pápeža – Ľubovoľná spomienka

SO:   Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Dnes je misijná nedeľa a zároveň zbierka na misie.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
21.10.2019 Pondelok Opiná

8:00

22.10.2019 Utorok Herľany

18:00

23.10.2019 Streda Čižatice

18:00

24.10.2019 Štvrtok Bačkovík

18:00

25.10.2019 Piatok Kecerovce

17:00

  .
26.10.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

  .        
27.10.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Bunetice

11:00

Pozor!!! 27.10.2019 zmena času

Pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou. Mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

 

Kategorie: Oznamy