Liturgický prehľad od 27.1.2020 do 2.2.2020

 

UT: Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

PI:   Svätého Jána Bosca, kňaza – Spomienka

SO: Večer – Obetovanie Pána – požehnanie hromničiek, požehnanie hrdiel

 

Pán Boh zaplať, za milodary na pastoráciu mládeže ACM/UPC, vo výške 284 eur    

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
27.1.2020 Pondelok Opiná

8:00

28.1.2020 Utorok Herľany

18:00

29.1.2020 Streda Čižatice

18:00

30.1.2020 Štvrtok Bačkovík

18:00

31.2.2020 Piatok Kecerovce

17:00

.
1.2.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

.
2.2.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Bačkovík

11:00

.

Poznámka: Pri všetkých nedeľných svätých omšiach bude na začiatku požehnanie Hromničiek, po svätej omši, požehnanie hrdiel

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 20.1.2020 do 26.1.2020

UT: Svätej Agnesy, panny a mučenice – Spomienka

ST: Svätého Vincenta, diakona a mučeníka – Ľubovoľná spomienka

PI: Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

SO: Obrátenie svätého Pavla, apoštola – Sviatok

Dnes je zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC a stretnutie hospodárskej rady o 14:00 na fare

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
20.1.2020 Pondelok Opiná

8:00

20.1.2020 Pondelok Opiná – evanjelický kostol

18:00

Bohoslužba slova
21.1.2020 Utorok Herľany

8:00

21.1.2020 Utorok Opiná – kostol sv. Barbory

18:00

Bohoslužba slova
22.1.2020 Streda Bunetice

8:00

   
23.1.2020 Štvrtok Boliarov

8:00

   
24.1.2020 Piatok Kecerovce

17:00

.
25.1.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Herľany

18:00

.
26.1.2020 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

Od 18. do 25. januára,týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.Bohoslužba slova:

Pondelok: 20.1.2020 o 18:00 Evanjelický kostol Opiná, kazateľ Jozef Juraško, farár v Červenici.

Utorok: 21.1.2020 o 18:00 Kostol svätej Barbory v Opinej, kazateľka Anna Debnárová farárka z Budimíra

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 13.1.2020 do 19.1.2020

 

PI: Svätého Antona, opáta – Spomienka

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
13.1.2020 Pondelok Opiná

8:00

14.1.2020 Utorok Herľany

18:00

15.1.2020 Streda Čižatice

18:00

16.1.2020 Štvrtok Bačkovík

18:00

17.1.2020 Piatok Kecerovce

17:00

.
18.1.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

.
19.1.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Od 18.1.2020 do 25.1.2020 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Na budúcu nedeľu stretnutie hospodárskej rady na fare o 14:00 hod.  

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 6.1.2020 do 12.1.2020

 

PO:   Zjavenie Pána – Slávnosť, prikázaný sviatok, požehnanie vody

NE:   Nedeľa Krstu Pána, končí sa Vianočné obdobie

 

Pán Boh zaplať za milodary na Prešov vo výške 1 827 eur

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
6.1.2020 Pondelok Opiná           . Bačkovík

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce     . Boliarov

9:30

Bunetice

9:30

                   . Vtáčkovce

11:00

Čižatice

11:00

7.1.2020 Utorok Herľany

8:00

   
8.1.2020 Streda Čižatice

8:00

   
9.1.2020 Štvrtok Bunetice

8:00

   
10.1.2020 Piatok Kecerovce

17:00

   
.          
11.1.2020 Sobota Kecerovce

8:00

   
.          
12.1.2020 Nedeľa Herľany             .Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Nedeľa                     .Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Nedeľa Čižatice       .Vtáčkovce

11:00

Boliarov

11:00

 

 

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 30.12.2019 do 5.1.2020

 

UT:   Svätý Silvester I.,pápež – Spomienka

ST:   Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Slávnosť, prikázaný sviatok

PI:     Najsvätejšieho mena Ježiš – Ľubovoľná spomienka, prvý piatok v mesiaci

SO:   Prvá sobota v mesiaci

 

 

Dnes je celodiecézna zbierka na Prešov

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
30.12.2019 Pondelok Opiná

8:00

31.12.2019 Utorok Kecerovce

16:00

Ďakovná sv. omša  
1.1.2020 Streda Herľany             .Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Kecerovce     .Boliarov

9:30

Bunetice

9:30

Vtáčkovce

11:00

Čižatice

11:00

2.1.2020 Štvrtok Kecerovce

8:00

 
3.1.2020 Piatok Kecerovce

8:00

 
.        
4.1.2020 Sobota Kecerovce

8:00

 
.        
5.1.2020 Nedeľa Bačkovík       .Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bunetice       .Boliarov

9:30

Kecerovce

9:30

                     .Vtáčkovce

11:00

Čižatice

11:00

 

Kategorie: Oznamy