Liturgický prehľad od 1.6.2020 do 7.6.2020

 

PO: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – Spomienka

ST: Svätého Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – Spomienka

ŠT: Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a Večného Kňaza – Sviatok

PI: Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka – Spomienka, prvý piatok

SO: Prvá sobota

 

Pán Boh zaplať za milodary na kresťanské masmédia vo výške 401 eur

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
1.6.2020 Pondelok Opiná

8:30

8:00 svätá spoveď
2.6.2020 Utorok Bunetice

8:30

8:00 svätá spoveď
3.6.2020 Streda Bačkovík, 17:45 spoveď

18:30

Čižatice17:30 s. spoveď

18:30

4.6.2020 Štvrtok Boliarov 18:00 spoveď

18:30

Herľany 17:30 s. spoveď

18:30

5.6.2020 Piatok Kecerovce

18:00

17:00 svätá spoveď
.
6.6.2020 Sobota Vtáčkovce

18:00

17:30 svätá spoveď
.
7.6.2020 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce, Bunetice

9:30

Bačkovík

9:30

Boliarov – odpust

11:00

Čižatice

11:00

Končí sa Veľkonočné obdobie, začína obdobie cez rok, modlíme sa Anjel Pána.     Počas júna sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 25.5.2020 do 31.5.2020

 

UT: Svätého Filipa Neriho, kňaza- Spomienka

ST: Svätého Augustína z Canterbury, biskupa– Spomienka

SO:   Turíčna vigília

 

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
25.5.2020 Pondelok Opiná

8:00

26.5.2020 Utorok Herľany

8:00

27.5.2020 Streda Čižatice

18:00

28.5.2020 Štvrtok Bačkovík

8:00

29.5.2020 Piatok Kecerovce

8:00

.
30.5.2020 Sobota Vtáčkovce

18:00

Bačkovík

19:00

.
31.5.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 18.5.2020 do 24.5.2020

 

ŠT: Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť, prikázaný sviatok, slávi sa ako nedeľa

 

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kresťanské masmédia

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
18.5.2020 Pondelok Opiná

8:00

19.5.2020 Utorok Bunetice

8:00

20.5.2020 Streda Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

21.5.2020 Štvrtok Opiná

17:00

Bunetice

17:00

Kecerovce

18:00

Boliarov

18:00

Herľany

19:00

Bačkovík

19:00

22.5.2020 Piatok Kecerovce

8:00

.
23.5.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Herľany

19:00

.
24.5.2020 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Zamerané sú na prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 11.5.2020 do 17.5.2020

 

 

ST: Blahoslávenej Panny Márie Fatimskej – Ľubovoľná spomienka

ŠT: Svätého Mateja, apoštola – Sviatok

SO: Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
11.5.2020 Pondelok Opiná

8:00

12.5.2020 Utorok Herľany

10:00

 pohrebná sv. omša
13.5.2020 Streda Čižatice

18:00

17:00 svätá spoveď
14.5.2020 Štvrtok Boliarov

18:00

17:30 svätá spoveď
15.5.2020 Piatok Kecerovce

18:00

.
16.5.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.
17.5.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

 

Kategorie: Oznamy

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
10.5.2020 Nedeľa Herľany 8:00 Opiná 8:00
Bačkovík 9:30 Kecerovce 9:30
Boliarov 11:00 Čižatice 11:00

 Dnes 9.5.2020 – sobota,  svätá omša – 17:00 Vtáčkovce, 18:00 Bunetice

Kategorie: Oznamy