Liturgický prehľad od 28.12.2020 do 3.1.2021

 

PO: Svätých Neviniatok – Sviatok

ŠT:   Svätý Silvester I., pápež – Spomienka

PI:   Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Slávnosť, prikázaný sviatok

SO:  Svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi – Spomienka,

         prvá sobota v mesiaci

 Od 1.1.2021, z dôvodov pandémie , verejné bohoslužby sú zakázané.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
28.12.2020 Pondelok Opiná

8:30

29.12.2020 Utorok Herľany

8:30

 
30.12.2020 Streda Boliarov

8:30

 
31.12.2020 Štvrtok Kecerovce

16:00

Bunetice

17:00

Od 1.1.2021, z dôvodov pandémie, verejné bohoslužby sú zakázané

 

 

 

 

 

 

       

 

 
       

 

 

 

 

       

 

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 21.12.2020 do 27.12.2020

 

ŠT: Štedrý deň 24.12. – Narodenie Pána – Slávnosť s oktávou

PI:   Narodenie Pána 25.12. – Slávnosť – deň slávnosti

SO: Svätého Štefana, prvého mučeníka –Sviatok

NE: Prvá nedeľa po narodení Pána – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – Sviatok

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na rádio Lumen vo výške 340 eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
21.12.2020 Pondelok Opiná

8:30

22.12.2020 Utorok Kecerovce

8:30

23.12.2020 Streda Bunetice      

8:30

24.12.2020 Štvrtok Vtáčkovce

15:00

Bunetice

16:00

Kecerovce

24:00

25.12.2020 Piatok Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.
26.12.2020 Sobota Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.
27.12.2020 Nedeľa Opiná              

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Bačkovík

12:00

 

 

 

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 14.12.2020 do 20.12.2020

 

PO:   Svätého Jána od kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

SO:   Svätého Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

 

Dnes je zbierka na rádio Lumen

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
14.12.2020 Pondelok Opiná 17:00 sv. spoveď

17:30

   
15.12.2020 Utorok Herľany

8:30

spov. chorých 9:00

 H., Ž., R.

16.12.2020 Streda Čižatice

19:00

vianočná sv.spoveď

17:30

17.12.2020 Štvrtok Bunetice

17:00

vianočná sv.spoveď

16:30

Herľany

19:00

vianočná sv.spoveď

17:30

18.12.2020 Piatok Boliarov

18:00

vianočná sv.spoveď

17:30

Bačkovík

19:00

vianočná sv.spoveď

18:30

  .        
19.12.2020 Sobota Kecerovce

11:30

vianočná sv.spoveď

9:30

Vtáčkovce

17:00

vianočná sv.spoveď

16:30

  . Bunetice

18:00

   
  .        
20.12.2020 Nedeľa Opiná             

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce                      

9:30

Bačkovík

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

  .    

 

Pri návšteve kostola je potrebné dodržiavať aktuálne proti pandemické opatrenia

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 7.12.2020 do 13.12.2020

 

PO: Svätého Ambróza, biskup a učiteľa Cirkvi – Spomienka

UT:   Nepoškvrnené počatie Panny Márie – Slávnosť , slávime ako prikázaný sviatok

 

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na Charitu vo výške 395 eur

Na budúcu nedeľu je zbierka na Rádio Lumen

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
7.12.2020 Pondelok Opiná

8:30

Vtáčkovce

17:00

Čižatice

19:00

8.12.2020 Utorok Boliarov

17:00

Bunetice

17:00

Kecerovce

18:00

Opiná

18:00

Herľany

19:00

Bačkovík

19:00

9.12.2020 Streda Čižatice

8:30

9:15 spoveď chorých  
10.12.2020 Štvrtok Bačkovík

18:00

18:30 spoveď chorých  
11.12.2020 Piatok Kecerovce

6:00

8:30 spoveď chorých  
.

 

12.12.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Herľany

18:00

.        
13.12.2020 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

Objednané knihy vyzdvihnite si v sakristii.

Kategorie: Oznamy

 

Liturgický prehľad od 30. 11.2020 do 6.12.2020

PO:   Svätý Ondrej, apoštol, hlavný patrón Košickej diecézy – Sviatok

ŠT:    Svätý František Xaverský, kňaz, – Spomienka, prvý štvrtok v mesiaci

PI:    Svätej Barbory, panny a mučenice – Ľubovoľná spomienka, prvý piatok v mesiaci, zasvätený úcte Božského Srdca Ježišovho

SO:   Prvá sobota v mesiaci,zasvätená úcte Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 

Dnes je zbierka na charitu

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
30.11.2020 Pondelok Opiná 17:00 sv. spoveď

17:30

   
1.12.2020 Utorok Bačkovík 17:15 spoveď

18:00

Boliarov 16:30spoveď

17:00

. Herľany 17:45spoveď

18:30

2.12.2020 Streda Čižatice17:15 spoveď

18:00

3.12.2020 Štvrtok Bunetice 16:30 spoveď

17:00

4.12.2020 Piatok Kecerovce 17:15 spoveď

18:00

 
.          
5.12.2020 Sobota Bačkovík

18:00

 
   
.          
6.12. 2020 Nedeľa .Opiná – odpust

8:00

Herľany

8:00

.Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

.Vtáčkovce, Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

 

Zimné kántrové dni: Streda, piatok a sobota, záväzný je jeden deň, modlíme sa za príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.V nedeľu srdečne pozývam na odpust sv. Barbory do Opinej . Hlavný celebrant a kazateľ vdp. dekan Cyril Hišem

Kategorie: Oznamy