Liturgický prehľad od 10.12.2018 do 16.12.2018

 

UT:   Svätého Damaza I., pápeža – Ľubovoľná spomienka

ST:   Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej -Ľubovoľná spomienka

ŠT:   Svätej Lucie, panny a mučenice – Spomienka

PI:   Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

 

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na Charitu vo výške 290 eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
10.12.2018 Pondelok Opiná

8:00

   
11.12.2018 Utorok Herľany

8:00

8:45 spoveď chorých  
12.12.2018 Streda Čižatice

8:00

8:45 spoveď chorých  
13.12.2018 Štvrtok Bunetice

8:00

8:30 spoveď chorých  
14.12.2018 Piatok Kecerovce

6:30

8:00 spoveď chorých  
.          
15.12.2018 Sobota Vtáčkovce

17:00

   
Opiná

18:00

   
.          
16.12. 2018 Nedeľa Bačkovík

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Ak máte záujem o myšlienku na každý deň, počas adventu, prihláste sa na stránke zamyslenia.kbs.sk. V nedeľu 16.12.2018 bude možnosť zakúpiť si knihu Zamyslenia na každý deň za 3,70 eur, záujemcovia hláste sa v sakristii po svätej omši.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 3.12.2018 do 9.12.2018

PO: Svätého Františka Xaverského, kňaza – Spomienka

UT:   Svätej Barbory, panny a mučenice – Ľubovoľná spomienka

ŠT:   Svätého Mikuláša, biskupa –Ľubovoľná spomienka

PI: Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka, prvý piatok v mesiaci

SO:   Nepoškvrnené počatie Panny Márie Slávnosť, slávime ako nedeľu

 

Dnes je zbierka na charitu, za milodary vopred Pán Boh zaplať

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
3.12.2018 Pondelok Opiná 17:30 spoveď

18:00

Boliarov 17:00 spoveď

17:30

3.12.2018 Pondelok

xxx

x

Bačkovík 18:00 spoveď

18:30

4.12.2018 Utorok Herľany 18:00 spoveď

18:30

5.12.2018 Streda Bunetie 8:00 spoveď

8:30

6.12.2018 Štvrtok Čižatice 18:00 spoveď

18:30

7.12.2018 Piatok Kecerovce 17: 00 spoveď

18:00

Bačkovík

19:00

8.12.2018 Sobota Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Boliarov

17:00

Čižatice

11:00

Bačkovík

18:00

9.12.2018 Nedeľa Opiná – odpust

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Vtáčkovce

9:30

Červenica- odpust

11:00

Čižatice

11:00

.

V nedeľu Vás pozývam na odpust svätej Barbory do Opinej o 8:00. Hlavný celebrant a kazateľ vdp. Marek Veľas, farár z Červenice. Zároveň Vás pozývam na odpust sv. Mikuláša do Červenice o 11:00. Hlavný celebrant a kazateľ vdp. František Slovák, farár z Keceroviec.

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 26.11.2018 do 2.12.2018

 

PI:     Svätého Ondreja, apoštola – Sviatok, hlavný patrón Košickej arcidiecézy

SO:   Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

Pán Boh zaplať za milodary na zbierku svätej Alžbety vo výške 313 eur

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu a požehnanie adventných vencov

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
26.11.2018 Pondelok Opiná

8:00

   
27.11.2018 Utorok Herľany

18:00

   
28.11.2018 Streda Bačkovík

8:00

   
29.11.2018 Štvrtok Bunetice

17:00

   
30.11.2018 Piatok Kecerovce

17:00

   
         
1.12.2018 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

         
2.12.2018 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

 

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 19.11.2018 do 25.11.2018

 

ST:   Obetovanie Panny Márie – Spomienka

ŠT:     Svätej Cecílie, panny a mučenice – Spomienka

SO:   Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov,mučeníkov- Spomienka

 

 

 

Dnes je dobročinná zbierka svätej Alžbety

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
19.11.2018 Pondelok Opiná

8:00

   
20.11.2018 Utorok Herľany

18:00

   
21.11.2018 Streda Čižatice

18:00

   
22.11.2018 Štvrtok Boliarov

17:00

   
23.11.2018 Piatok Kecerovce

17:00

   
         
24.11.2018 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

         
25.11.2018 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

 

 

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 12.11.2018 do 18.11.2018

 

PO:   Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka – Spomienka

ŠT:     Svätého Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi – Ľubovoľná spomienka

SO:   Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – Spomienka, mesto Košice – Slávnosť

 

Na budúcu nedeľu bude dobročinná zbierka svätej Alžbety

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
12.11.2018 Pondelok Opiná

8:00

13.11.2018 Utorok Herľany

18:00

14.11.2018 Streda Bačkovík

8:00

15.11.2018 Štvrtok Bunetice

17:00

16.11.2018 Piatok Kecerovce

17:00

 
17.11.2018 Sobota Vtáčkovce

17:00

Herľany

18:00, 19:00

         
18.11.2018 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

 

Kategorie: Oznamy