1. október 2023

 • začína mesiac október, ktorý je ružencovým mesiacom. Pozývam k spoločnej modlitbe sv.ruženca.
 • dnes je zbierka na kostol.
 • je prvá nedeľa v mesiaci, výmena ružencových tajomstiev.
 • prvopiatkový týždeň p.farár spovedá pred sv. omšou podľa rozpisu.
 • Sv.omša s arcibiskupom pre jubilujúcich manželovbudev nedeľu 8.10.2023 o 15.00 v košickej katedrále.
 • 4. októbra 2023 vo Vatikáne začína 16. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody, prosíme o modlitebnú podporu.

 

Pondelok     2.10.

sv.Anjeli strážcovia, spomienka

17.00 Herľany       o.P.Fedorko    

Utorok         3.10.

Féria

17.00 Herľany       o.P.Fedorko    

Streda         4.10.

sv.František z Assisi, spomienka

       

Štvrtok       5.10.

sv.Faustína,ľubovoľná spomienka

17.00

18.30

Bunetice     16.30 spoveď

Čižatice         18.00 spoveď

   

Piatok         6.10.

sv. Bruno, ľubovoľná spomienka

1.piatok v mesiaci

17.00

18.30

Opiná           16.30 spoveď

Kecerovce   17.45 spoveď

17.00

18.30

Boliarov       16.30 spoveď

Bačkovík     18.00 spoveď

Sobota       7.10.

Ružencová Panna Mária, spomienka

8.00

17.00

18.00

Kecerovce  

Vtáčkovce

Bačkovík

   

Nedeľa       8.10.

 

27. nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Opiná

Bunetice

Boliarov

Kategorie: Oznamy

24. september 2023

 • Prebieha mimoriadna zbierka v celej farnosti v období august/september na prerábku kúpelne/WC a kúpu nábytku do denných izieb na fare, zodpovedný za zbierku sú kurátori v každej filiálke.
 • Dnes, 24.9.2023 je 109. svetový deň migrantov a utečencov, téma je Slobodne si zvoliť, či emigrovať alebo ostať.
 • V piatok 29.9.2023 je sviatok sv.archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela.
 • V piatok je v Buneticiach slávnosť – patrocínium chrámu ku sv. Michalovi.
 • Celodiecézna púť v Obišovciach k P.M. Ružencovej bude 30.9 – 1.10.2023, na budúcu nedeľu.
 • Dnes je zbierka na Rádio Lumen a na budúcu nedeľu je zbierka na kostol.
 • začína sa mesiac október, pozývam ku spoločnej modlitbe sv. ruženca.
 • Na budúcu sobotu 30.9.2023 o 10.00 na fare bude stretnutie rodičov a detí, ktorí chcú ísť na 1.sv. prijímanie a 1.spoveď z celej našej farnosti.

 

Pondelok     25.9.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok         26.9.

sv. Kozma a Damián

ľubovoľná spomienka

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda         27.9.

sv. Vincent de Paul, spomienka

       

Štvrtok       28.9.

sv. Václav, ľubovoľná spomienka

17.00

18.00

Čižatice

Kecerovce

   

Piatok         29.9.

sv. Michal, Gabriel, Rafael, sviatok

18.00 Bunetice – slávnosť    

Sobota       30.9.

sv. Hieronym, spomienka

18.00 Bunetice    

Nedeľa       1.10.

 

26.nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Opiná

Bačkovík

Boliarov

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Čižatice

Kategorie: Oznamy

17. september 2023

 • Prebieha mimoriadna zbierka v celej farnosti v období august/september na prerábku kúpelne/WC a kúpu nábytku do denných izieb na fare, zodpovedný za zbierku sú kurátori v každej filiálke.
 • Jesenné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.
 • na budúcu nedeľu je zbierka na Rádio Lumen.
 • na budúcu nedeľu, 24. septembra je odpust v Buneticiach o 11.00, srdečne pozývam všetkých!

 

Pondelok     18.9.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok         19.9.

sv. Január, ľubovoľná spomienka

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda         20.9.

sv. Ondrej Kim, Pavol a spol. spomienka

       

Štvrtok       21.9.

sv. Matúš, apoštol, sviatok

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

   

Piatok         22.9.

Féria

18.00 Kecerovce    

Sobota       23.9.

sv. Páter Pio

spomienka

17.00

18.00

19.00

Boliarov

Vtáčkovce

Čižatice

   

 

Nedeľa       24.9.

 

25.nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Bunetice – odpust

8.00

9.30

11.00

Opiná

Bačkovík

Bunetice- odpust – kazateľ

 

Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR:

Milí veriaci, drahí bratia a sestry, sme bezprostredne pred voľbami, keď si mnohí kladú nielen otázku koho voliť, ale aj či má vôbec zmysel pristúpiť k volebným urnám. Napriek tomu, že sa medzi ľuďmi rozmohla ľahostajnosť a rezignácia voči celospoločenskému a politickému dianiu, povzbudzujeme vás, aby ste nepodliehali nezáujmu a pasivite, ale rozhodovali ste sa pre zodpovednosť za spoločné dobro a blaho každého občana Slovenskej republiky.

Cirkev nevstupuje do politickej kampane, výber strany a kandidátov je na každom jednotlivcovi. Povzbudzujeme vás však, aby ste sa dobre oboznámili s programom konkrétnej politickej strany a nerozhodovali sa na základe emócií či zjednodušených úvah.

Sme povolaní používať rozum, pridŕžať sa evanjeliových hodnôt a na dobro každého muža a ženy sa pozerať cez Ježišovo posolstvo. Kresťan nech teda nevolí strany alebo poslancov, ktorí – povedané slovami pápeža Františka – podporujú „ideologickú kolonizáciu“, čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou, alebo šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie.

Pre správne rozlišovanie je potrebná múdrosť Ducha, ktorého máme prosiť, aby nás osvietil svojím poznaním. Rozlišovanie prebieha v tichu modlitby, ale je tiež spojené s našimi skutkami. Konať spravodlivo a čestne prináleží každému človeku, o to viac kresťanovi. Ježiš nám hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“ Ak sa dáme viesť pravou Kristovou láskou voči blížnym, Duch pravdy nám otvorí oči a myseľ. My biskupi Slovenska sa za vás modlíme a zároveň pozývame všetkých k modlitbám za voľby. Vyprosujeme vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia. Bratislava, 14.9.2023

Kategorie: Oznamy
 • Prebieha mimoriadna zbierka v celej farnosti v období august/september na prerábku kúpelne/WC a kúpu nábytku do denných izieb na fare, zodpovedný za zbierku sú kurátori v každej filiálke.
 • v utorok je ľubovoľná spomieka Najsvätejšieho mena Panny Márie.
 • v štvrtok je sviatok Povýšenia sv. kríža, v Čižaticiach je kostol zasvätený tomuto sviatku. Tam je slávnosť a preto na budúcu nedeľu je odpust v Čižaticiach o 11.00, srdečne pozývam všetkých!
 • v piatok je Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska – slávnosť.
 • Od 1.9.2023 je pani Magdaléna Moroňová menovaná za kostolníčku v Kecerovciach. Prosím o rešpektovanie a spoluprácu pri zodpovednosti za kostol v Kecerovciach a ďakujem všetkým za pomoc a starostlivosť o chrám.

 

 

Pondelok     11.9.

Féria

       

Utorok         12.9.

Najsvätejšie meno Panny Márie

ľubovoľná spomienka

       

Streda         13.9.

sv. Ján Zlatoústy, spomienka

 

   

Štvrtok       14.9.

Povýšenie svätého kríža

Sviatok

16.30

17.30

18.30

Bačkovík

Kecerovce

Čižatice – slávnosť

   

Piatok         15.9.

Sedembolestná Panna Mária

Slávnosť

8.00

9.30

11.00

12.00

Herľany

Kecerovce

Čižatice

Vtáčkovce

8.00

9.30

11.00

Opiná 

Bunetice

Boliarov

Sobota       16.9.

Sv.Kornélius a s.Cyprián

spomienka

17.00

18.00

19.00

Vtáčkovce

Opiná

Bačkovík

   

Nedeľa       17.9.

 

24.nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Bunetice

Boliarov

Čižatice – odpust

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Čižatice – odpust – kazateľ

Kategorie: Oznamy

Liturgický prehľad od 4.9.2023 do 10.9.2023

 

- Prebieha mimoriadna zbierka v celej farnosti v období august/september na prerábku kúpelne/WC a kúpu nábytku do denných izieb na fare, zodpovední za zbierku sú kurátori v každej filiálke.

- dnes, v nedeľu je zbierka na kostol.

- 6.9. je výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach – Sviatok

- v piatok je sviatok Narodenia Panny Márie, v Bačkovíku je kostol zasvätený tomuto sviatku a preto na budúcu nedeľu je odpust v Bačkovíku, srdečne pozývam všetkých!

- od 1.9.2023 je menovaný za výpomocného duchovného do našej farnosti Dp. Cyril Hišem. Srdečne ho vítam. To znamená, že máme štyroch kaplánov: o. Matúš, o. Marián, o. Jozef a o. Cyril.

 

 

Pondelok     4.9.

Féria

Utorok         5.9.

 Féria

17.00

18.00

Opiná

Herľany

     

Streda         6.9.

Výročie posviacky Dómu sv. Alžbety – sviatok

         

Štvrtok       7.9.

Traja Košický mučeníci sv.Marek, Melichar, Štefan

17.00

18.00

Bunetice

Čižatice

Piatok         8.9.

Narodenie Panny Márie, sviatok

16.30

17.30

18.30

Boliarov

Kecerovce

Bačkovík – slávnosť

     

Sobota       9.9.

Féria, P.M. v sobotu

17.00

18.00

19.00

Vtáčkovce

Bunetice

Boliarov

     

Nedeľa       10.9.

23.nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Herľany

Čižatice

Bačkovík

 

8.00

9.30

11.00

Opiná

Kecerovce

Bačkovík – odpust kazateľ

 

 

Kategorie: Oznamy