• - Dnes, vnedeľu je jesenná zbierka na charitu. Svojou štedrosťou podávame pomocnú ruku a nádej tým, ktorí sa ocitli v stave núdze, biedy a odkázanosti na druhých.
 • - dnes sa začína Adventné obdobie. Je prvá nedeľa v mesiaci, výmena ružencových tajomstiev.
 • - 8.12.2023 v piatok, je prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie.
 • - Na budúcu sobotu 9.12.2023 o 9.00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
 • - Srdečne ďakujem ženám z Keceroviec za brigádu – upratovanie na fare.
 • - Dobročinná zbierka sv. Alžbety bola spolu 327€. Čižatice 70, Herľany 50, Opiná 50, Kecerovce 60, Bačkovík 37, Bunetice 60. Srdečne Pán Boh zaplať za všetky milodary.

 

Pondelok     4.12.

sv.Barbora, spomienka

17.00

18.00

Bačkovík

Opiná – patrón chrámu

   

Utorok         5.12.

Féria

       

Streda         6.12.

sv.Mikuláš, ľubovoľná spomienka

16.00

Čižatice    

Štvrtok       7.12.

sv.Ambróz, spomienka

17.00

Opiná    

Piatok         8.12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

prikázany sviatok

16.30

17.30

18.30

Bunetice

Boliarov

Bačkovík

16.30

17.30

18.30

Herľany

Kecerovce

Čižatice

Sobota       9.12.

Sv.Ján Diego z Guadalupe, ľub. pomienka

17.00

18.00

Vtáčkovce

Bunetice

   

Nedeľa       10.12.

 

2. adventná nedeľa

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Opiná

Bačkovík

Boliarov

Kategorie: Oznamy
 • - Dnes je zbierka na kostolné potreby.
 • - Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu. Svojou štedrosťou podávame pomocnú ruku a nádej tým, ktorí sa ocitli v stave núdze, biedy a odkázanosti na druhých.
 • - Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, výmena ružencových tajomstiev.
 • - dnes je Slávnosť Krista Kráľa, končí sa cirkevný rok.
 • - Na budúcu nedeľu je Prvá adventná nedeľa a Požehnanie adventných vencov bude na začiatku sv.omše, prineste si adventné vence.
 • - od 21.11.2021 sa modlíme Deviatnik k sv.Ondrejovi, patrónovi našej Košickej arcidiecézy.
 • - prvopiatkový týždeň, p.farár spovedá pred sv. omšou podľa rozpisu a v piatok aj p. kaplán.
 • - Na budúcu sobotu 2.12.2023 o 10.00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
 • - V sobotu 2.12.2023 o 10.00 v košickej katedrále sú kňazské rekolekcie pri sviatku sv.Ondreja, patróna našej diecézy.
 • - Na budúcu nedeľu je odpust v Opinej, ku sv. Barbore. Pozývam všetkých na odpustovú sv. omšu.
 • - Dnes je 38. svetový deň mládeže.

Pondelok     27.11.

Féria

17.00

18.00

Herľany

Bačkovík      

   

Utorok         28.11.

Féria

       

Streda         29.11.

Féria

       

Štvrtok       30.11.

sv.Ondrej, apoštol, sviatok

17.00

18.30

Bunetice     16.30 spoveď

Čižatice         18.00 spoveď

   

Piatok           1.12.

Féria, 1.piatok v mesiaci

16.30

18.00

Opiná           16.00 spoveď

Kecerovce   17.15 spoveď

17.00

18.00

Boliarov       16.30 spoveď

Bačkovík     17.40 spoveď

Sobota         2.12.

Panna Mária v sobotu

ľubovoľná spomienka

10.00

 

10.00

17.00

18.00

Ondrejské rekolekcie sv.omša, Dóm sv. Alžbety.

 

stretko prvop. deti na fare

Vtáčkovce

Bačkovík

   

Nedeľa       3.12.

 

1.adventná nedeľa

8.00

9.00

10.00

11.00

Herľany

Boliarov

Bunetice

Opiná

8.00

9.30

11.00

Čižatice

Kecerovce

Opiná – odpust

Kategorie: Oznamy
 • - dnes v nedeľu je 7.svetový deň chudobných. pápež František chce pozvať celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. Modlíme sa za chudobných, slabých a marginalizovaných.
 • - Dnes, v nedeľu, je Dobročinná zbierka sv. Alžbety a na budúcu nedeľu je zbierka na kostolné potreby.
 • - na budúcu nedeľu je Slávnosť Krista Kráľa, končí sa cirkevný rok.
 • - 20.11. je liturgická spomienka na blahoslavenú Annu Kolesárovu. Pozývame vás do katedrály sv. Alžbety, kde o 18.00 hodine bude sv.omša, ktorej bude predsedať Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita. Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!
 • - 25.11. v sobotu bude v Bardejove Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy (ADSM). Hosťami ADSM budú gospelová skupinou Križiaci, skupina Slnovrat, p.R.Ocilková so svedectvom, mladí z Jarovníc a svedectva z SDM z Lisabonu a tiež zaujímavé workshopy. Program: 8:30 registrácia účastníkov pri bazilike; 9.30 program na Radničnom námestí; 10:30 svätá omša v bazilike sv.Egídia s Mons. M.Forgáčom, pom. biskupom; 12:00 obed na Cirkevnej spojenej škole; 12.45 workshopy v centre mesta a MŠ hale Mier; 14:00 program v MŠ hale Mier; - 16:00 záver ADSM a návrat domov.
 • - Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 21.11.2023 o 17.00 hodine v kostole Kráľovnej pokoja, Námestie Kráľovnej pokoja 1, Prešov – Sídlisko III. Téma: OČISTEC. Stretnutie povedie páter Ján Kapistránsky OFM.
 • ACN Slovensko organizuje aj tento rok celosvetovú udalosť s názvom Červená streda 22.11.2023 http://www.cervenastreda.sk; Ide o globálnu osvetovú akciu, kedy sa chrámy, významné stavby a pamätníky rozžiaria farbou mučeníkov. Do vašej pozornosti dávam možnosť pozvania vašich komunít či farností.

 

Pondelok     20.11.

bl. Anna Kolesárová, ľubovoľná spomienka

17.00

18.00

19.00

Opiná

Bačkovík

Herľany

   

Utorok         21.11.

Obetovanie Panny Márie, spomienka

17.00

18.00

Boliarov

Bunetice

   

Streda         22.11.

sv.Cecília, spomienka

17.00

18.00

Kecerovce

Čižatice

   

Štvrtok         23.11.

Féria

       

Piatok         24.11.

sv.Ondrej Dung-Lak a spoločníci, spomienka

       

Sobota       25.11.

Panna Mária v sobot, ľubovoľná spomienka

17.00

18.00

Vtáčkovce – o.Cyril

Boliarov – o.Cyril

   

Nedeľa        26.11.

 

34. nedeľa rok A

Nedeľa Krista Kráľa

 

8.00

9.30

11.00

Opiná

Bunetice

Čižatice

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Bačkovík

 

Kategorie: Oznamy

AwerTravel, s.r.o.

organizuje zájazd do Lurd s odletom z Košíc.

Arcidiecézna púť s otcom arcibiskupom J. E. Mons. Bernardom Boberom.
Cena: 750,00€ , Dátum: 08.05.2024 – 11.05.2024 , Doprava: Lietadlo , ID: 115|2024
V cene je zahrnuté: letenka Košice – Lurdy – Košice, priamy charterový let vrátane príručnej aj podpalubnej batožiny, catering v lietadle servisné poplatky
transfer z letiska Lurdy do hotela a späť, 3 x hotelové ubytovanie s polpenziou v 4* hoteli v blízkosti Sanktuária. Raňajky – studený a teplý bufet, večera – jednotné
trojchodové servírované menu vrátane vody v krčahu a 1/4 l vína na osobu, duchovný doprovod – sprievodca.
V cene nie je zahrnuté: mestská taxa (platí sa na mieste), Sanktuárium v Lurdoch očakáva od pútnikov príspevok v závislosti od dĺžky pobytu. Vo Vašom prípade 10,- €/osoba.
Možný príplatok: komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku za 12,- € alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na covid-19 v cene 16,- €
jednolôžková izba za príplatok 150,- € na vyžiadanie, alebo ak klienta nie je možné doubytovať. Email: awertravel@awertravel.sk

Program
1.deň: Ráno stretnutie skupiny na letisku Košice, odlet do Lúrd. Po prílete transfer na hotel, zloženie batožiny. Náboženský program v Lurdoch, kde sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Svätá omša, po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

2.deň: Celodenný náboženský program v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex bazilík – Bazilika Nepoškvrneného počatia, Ružencová bazilika, podzemná Bazilika Pia X. Možnosť účasti na premietaní videa o živote sv. Bernadetty a o zjaveniach v Lurdoch. Osobné modlitby, euchristická procesia. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.
3.deň: Po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy prameňa s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní, aktuálne možnosť obmytia rúk a tváre. Slovenská krížová cesta, eucharistická procesia. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.
4.deň: Svätá omša, raňajky, Individuálne vstup do jaskyne /keď sa neslúži svätá omša/, kde vyviera prameň s lurdskou vodou, osobné voľno. V poobedňajších hodinách odchod na letisko, odlet do Košíc s predpokladaným príletom v podvečerných hodinách. Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou a duchovným slovom.

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2023 o 17.00 hodine

v kostole Kráľovnej pokoja, Námestie Kráľovnej pokoja 1, Prešov – Sídlisko III. Téma: OČISTEC. Stretnutie povedie páter Ján Kapistránsky OFM.

Ukážka obrázka

 

Kategorie: Oznamy
 • - 17.11. je sviatok sv. Alžbety Uhorskej, titul katedrálneho chrámu a patrónka mesta Košice.
 • - Na budúcu nedeľu je Dobročinná zbierka sv. Alžbety.

 

Pondelok     13.11.

Féria

17.00

18.00

Opiná

Bačkovík

   

Utorok         14.11.

Féria

17.00

18.00

Boliarov

Herľany

   

Streda         15.11.

Féria

17.00

18.00

Kecerovce

Čižatice

   

Štvrtok         16.11.

Féria

17.00

Bunetice    

Piatok         17.11.

sv. Alžbeta Uhorská, slávnosť

       

Sobota         18.11.

Panna Mária v sobotu, ľub. spomienka

9.00

Kecerovce Krsty    

Nedeľa        19.11.

 

33. nedeľa rok A

8.00

9.30

11.00

Čižatice

Bunetice

Opiná + krsty

8.00

9.30

11.00

Herľany

Kecerovce

Bačkovík

Kategorie: Oznamy