Bunetice ležia vo východnej časti Košickej kotliny v hornej časti doliny Trstianky, vo výške okolo 425 m nad morom. Najstaršia správa o Buneticiach je v listine z roku 1413 o ich údajnom zálohovaní Michalom Kecerom Martinovi z Ploského. Hoci jej zálohovanie nemožno overiť, je nesporné, že dedina jestvovala už pred rokom 1413. Počet obyvateľov v tomto období bol 109 a v súčasnej dobe je 83. Obyvatelia Bunetíc sú Rímskokatolíckeho, Gréckokatolíckeho a Evanjelického vyznania. Až do roku 1950 navštevovali Gréckokatolícky kostol vo Varhaňovciach, kde sa vyučovalo  i náboženstvo. Po roku 1950 začali obyvatelia Bunetíc navštevovať Rímskokatolícky kostol v Kecerovciach. V roku 1989 bola postavená nová zvonica. V roku 1996 sa obyvatelia Bunetíc rozhodli na návrh pána farára Patrika Krajníka  správcu fary v Kecerovciach zriadiť kaplnku v zadnej časti kultúrneho domu Bunetíc. Kaplnka sa zriadila svojpomocne za účasti všetkých obyvateľov obce.  Bola bola konsekrovaná  29 septembra 1996 vtedajším pomocným biskupom Bernardom Boberom. Kaplnka je zasvätená sv. Michalovi Archanjelovi.

Počet obyvateľov :   107     národnosť  slovenská: 107

Počet obyvateľov  podľa vierovyznania  v roku 2001

Rímskokatolícke vyznanie Gréckokatolícke
vyznanie
Evanjelici AV Svedkovia  Jehovovi Iné bez  vyznania

71

10

71

4

6

2

 

Adresa: Bunetice 5, 044 47

Kurátor: Peter Taiš, František Bugoš

Pokladník: Mária Poláčková

Kostolník:  Jolana Taišová