Modlitebňa Narodenia Panny Márie
Mgr. Ing Dušan Lupčo, v roku 2004 vtedajší správca farnosti spolu veriaci Bačkovíka si zriadili na obecnom úrade malú modlitebňu, ktorú im obec dala do dlhodobého nájmu. Postupne si tento priestor zariadili tak, že sa tam slúžia sv. omše. 12.9.2010 bol darovaný Bohostánok. Tento priestor je postačujúci pre počet aktívnych veriacich v tejto filiálnej obci. Pred prvým piatkom v mesiaci sa tam vysluhuje sviatosť zmierenia jednu hodinu pred sv. omšou, je to veľkou výhodou hlavne pre starších ľudí. Praktizujúcich katolíkov cca 50 obyvateľov.

 

Prehľad obyvateľstva podľa  vierovyznania rok 2001.

Rímskokatolícka cirkev Evanjelická CAV Gréckokatolícka  cirkev Reformovaná cirkev Iné a nezistené bez vyznania

243

149

2

1

3

5

Kurátori:  Ing. Imrich Šmocer , Ladislav  Forgáč
Pokladník: JUDr. Martin Konkoľovský
Kostolníčka:  Marta Forgáčová