Kostol Herľany rekonštrukcia

 

Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

 

Prvýkrát o náboženskom živote v Herľanoch sa dozvedáme až z roku 1770, keď sa Herľany uvádzajú, že patrili do kecerovskej farnosti. V tejto obci bola postavená verejná kaplnka pred rokom 1768 ku cti sv. Jana Nepomuckého. Kaplnka v bola postavená z kameňa a mala jeden oltár, ale nemala chór a ani sakristiu. Postupne obec rástla aj počtom.

V poradí druhu kaplnku postavili v Herľanoch v roku 1859 počas pôsobenia kecerovského farára Andreja Pleteňa.  Kaplnka bola postavená v novoromantickom štýle s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom a bola súčasťou kúpeľného areálu. Kaplnka mala jeden oltár, ktorý bol zhotovený v novorománskom štýle, na ktorom sa nachádzali v strede dominantne sochy sv. Petra a Pavla, pod ktorými bol umiestnený bohostánok a vedľa neho dvaja adorujúci anjeli. Kaplnka bola situovaná v smere na juh. Z južnej strany bola pribudovaná aj sakristia. Nad vstupným portálom sa nachádzala mala vežička, v ktorej bol umiestnený zvon. V interiéri kaplnky sa nachádzala aj olejomaľba so zobrazením Najsvätejšej Trojice. Kaplnka od svojho postavenia prešla mnohými opravami. Posledná generálna oprava sa uskutočnila v rokoch 2014 – 2018.

Kostol sv. Petra a Pavla bol slávnostné konsekrovaný 1. júla 2018 Mons. Bernardom  Boberom, košickým arcibiskupom – metropolitom za hojnej účasti kňazov a veriacich.

 

Prehľad obyvateľstva podľa vierovyznania:

Rímskokatolícke vyznanie Gréckokatolícke vyznanie Evanjelici AV Reformovaný iné a nezistené

138

22

81

5

40

 

Kurátori: MVDr. Marek Bogdanovský a Ing. Slavomír Rusnák

Kostolník: Mgr. Jozef Horňák

Pokladníčka: Ing. Mária Sotáková